• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Special Issue - International Journal of Molecular Sciences (IF=4,556, 140 pkt. MEiN, Q1, ISSN 1422-0067) pt.: „Enzymes and Mammalian Fatty Acid Metabolism”

15.01.21

 

 

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania artykułów oryginalnych, prac przeglądowych oraz krótkich doniesień („short communications”) do specjalnego wydania czasopisma International Journal of Molecular Sciences pt.: „Enzymes and Mammalian Fatty Acid Metabolism”, którego współ-edytorem jest pracownik naszego Instytutu: dr hab. n. farm. Agnieszka Białek z Zakładu Biotechnologii i Nutrigenomiki.

 

Termin nadsyłania artykułów mija 30 czerwca 2021 r.

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej:

https://www.mdpi.com/journal/ijms/special_issues/enz_mammal_fatty_acid_meta

oraz w ulotce: