• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Zaproszenie do nadsyłania manuskryptów w czasopiśmie „Animals” (Q1, IF=2,323, 100 pkt., wydawnictwo MDPI, Szwajcaria)

26.05.20

Prof. dr hab. Emilia Bagnicka z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu, we współpracy z dr hab. Aldoną Kawecką z Instytutu Zootechniki- Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach, jako redaktorki specjalnego wydania pt. „Genetics, Genomics, Transcriptomics, Proteomics, Health and Product Quality of Small Ruminants” w czasopiśmie „Animals” (Q1, IF=2,323 100 pkt., wydawnictwo MDPI, Szwajcaria) zapraszają do nadsyłania oryginalnych i przeglądowych artykułów dotyczących badań na małych przeżuwaczach.

Uwaga: Wszystkie nadesłane manuskrypty będą podlegać rutynowemu procesowi recenzji.

Szczegóły dotyczące Special Issue na stronie:

https://www.mdpi.com/journal/animals/special_issues/ruminants_micro#

Szczegóły dotyczące procesu wysyłania manuskryptów i przewodnik dla autorów na stronie: https://www.mdpi.com/journal/animals

Końcowy termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2021 roku. Nadsyłane prace będą sukcesywnie recenzowane i publikowane na stronie pisma.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresami:

Prof. Emilia Bagnicka: e.bagnicka@ighz.pl

Dr. hab. Aldona Kawęcka: aldona.Kawecka@izoo.krakow.pl