• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

RECENZJE ROZPRAW DOKTORSKICH

Imię Nazwisko

Data rozpoczęcia postępowania

Termin obrony

Data zakończenia postępowania

Tytuł rozprawy

Promotor

Anna Milczarek

19.02.2013

27.05.2022

27.05.2022

Rola dysmutazy ponadtlenkowej 1 (SOD1) w regulacji metabolizmu żelaza u myszy

prof. dr hab. Paweł Lipiński 

Martyna Kozłowska

08.03.2019

27.05.2022

27.05.2022

Świeża i zakiszona lucerna siewna (Medicago sativa L.) jako źródło saponin oddziaływujących na poziom produkcji metanu oraz proces biouwodorowania u krów mlecznych

dr hab. Artur Jóźwik, prof. IGBZ

Magdalena Śmiech

20.02.2018

19.05.2021

19.05.2021

Badanie wpływu wybranych mutacji genu BRAF na rozwój nowotworu wątroby – badania modelowe z wykorzystaniem linii komórkowych ssaków

Prof. dr hab. Mariusz Pierzchała

Anna Chołoniewska

20.02.2018

23.02.2021

23.02.2021

Wpływ warunków hodowli in vitro na rozwój przedimplantacyjnych zarodków królika

Prof. dr hab. Jacek A. Modliński

Paweł Leszczyński

20.02.2018

23.02.2021

23.02.2021

Rola białka PRDM3 w procesie różnicowania neuronalnego

Prof. dr hab. Mariusz Pierzchała

Agnieszka Szostak

23.11.2015

17.11.2020

17.11.2020

Effect of a diet enriched with omega-6 and omega-3 fatty acids on the pig liver transcriptome

Prof. dr hab. Mariusz Pierzchała

Mateusz Szudzik

15.05.2018

17.11.2020

17.11.2020

Wpływ suplementacji mieszanej prosiąt żelazem na metabolizm tego mikroelementu, rozwój osobniczy i jakość tuszy u świń rasy wbp i linii 990

dr hab. inż. Rafał Radosław Starzyński

Daria Reczyńska

28.02.2017

20.11.2018

20.11.2018

Ekspresja bialek ostrej fazy i katelicydyn w kom6rkach krwi i mleka k6z mlecznych w odpowiedzi na zakaZenie lentiwirusem matych przeLuw aczy (SRLV)

Prof. dr hab. Emilia Bagnicka

Dawid Winiarczyk

24.05.2016

20.11.2018

20.11.2018

Apoptoza w oocytach i przedimplantacyjnych zarodkach myszy

Prof. dr hab. Jacek A. Modliński