• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Terminy obrony rozpraw doktorskich

 

Z A W I A D O M I E N I E

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt

Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 10:00  w Sali Konferencyjnej Instytutu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Mgr inż. Agaty Kokocińskiej-Kusiak

pt.

„Identyfikacja zapachowych biomarkerów czerniaka w moczu myszy

z zastosowaniem metod behawioralnych i analitycznych”.”

 

Promotor:  Prof. dr hab. Tadeusz Jezierski  IGiHZ PAN

Recenzenci:  Dr hab. Iwona Janczarek UP Lublin

                     Prof. dr hab. n. wet. Tadeusz Stefaniak UP Wrocław                                                                   

Praca doktorska oraz recenzje  dostępne są do wglądu w Czytelni Biblioteki IGiHZ PAN w Jastrzębcu.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami będą dostępne na stronie internetowej Instytutu www.ighz.edu.pl

 

Dyrektor Instytutu

                                                                                   Prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt

Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 11:30  w Sali Konferencyjnej Instytutu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Mgr Kamili Stepanow

pt.

„Wpływ diety o zróżnicowanej zawartości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-6 / omega-3 na profil proteomiczny i metabolizm wątroby myszy”.”

 

Promotor:  Prof. dr hab. Mariusz Pierzchała  IGiHZ PAN

Promotor pomocniczy: Dr inż. Adam Lepczyński ZUT Szczecin

 

Recenzenci:  Prof. dr hab. Anita Franczak UWM Olsztyn

                     Dr hab. inż. Arkadiusz Terman ZUT Szczecin                                                                             

Praca doktorska oraz recenzje  dostępne są do wglądu w Czytelni Biblioteki IGiHZ PAN w Jastrzębcu.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami będą dostępne na stronie internetowej Instytutu www.ighz.edu.pl

 

Dyrektor Instytutu

                                                                                   Prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka