• 36A Postępu st.

  05-552 Magdalenka, Poland

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

 • slidebg1
  Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences
 • slidebg1
  INPEX 2016
 • slidebg1
  Brussels Innova

Job offers

KSIĘGOWA

Zakres obowiązków:

 • rejestrowanie faktur zakupu, weryfikacja formalno-rachunkowa
 • wystawianie faktur sprzedaży,
 • księgowanie wyciągów bankowych, przygotowywanie płatności,
 • obsługa kasowa,
 • wsparcie w rozliczaniu projektów naukowo-badawczych,
 • weryfikacja wpłat za usługi z kontami odbiorców,
 • współpraca z bankiem,
 • rozliczanie delegacji krajowych,
 • wsparcie zespołu w procesie zamykania ksiąg na koniec okresów sprawozdawczych oraz w sporządzeniu sprawozdania finansowego

 

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do dnia 12 maja 2023 r. na adres e-mail: kadry@igbzpan.plz dopiskiem KSIĘGOWA.

Wszelkie dodatkowe informacje można otrzymać pod numerem telefonu: 22 736-70-04

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodzę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji przez Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883).” Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przez Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN. Pełna informacja dostępna jest pod linkiem: https://bit.ly/3n7PnPM.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Instytut naukowo-badawczy w okolicach Warszawy zatrudni osobę na stanowisku

Pracownik Działu Obsługi Nauki – planowanie i koordynacja badań

Osoba na tym stanowisku odpowiadać będzie za:

 • prowadzenie prac związanych z planowaniem i sprawozdawczością projektów badawczych krajowych i zagranicznych i usług naukowych, w tym udział w weryfikacji wniosków, umów i raportów do instytucji finansujących badania;
 • administrowanie projektami realizowanymi w Instytucie, w tym: monitorowanie zgodności przebiegu projektów z umową, aktualizacja harmonogramów i budżetów; prowadzenie i archiwizacja dokumentacji projektów, kontakty z jednostkami finansującymi, wsparcie zespołów projektowych;
 • przygotowanie wniosków na dofinansowanie działalności Instytutu oraz sporządzanie   wymaganej sprawozdawczości;
 • opracowywanie i przekazywanie informacji do Zintegrowanej Sieci Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POLON;
 • Przygotowanie i opracowanie danych do sprawozdania rocznego, oceny placówek PAN oraz oceny parametrycznej Instytutu;
 • prowadzenie dokumentacji oraz przestrzeganie terminów związanych z zezwoleniami Lokalnej Komisji Etycznej;
 • Protokołowanie posiedzeń Rady Naukowej oraz Kolegium;
 • Współpraca przy realizacji strategii informacyjno-promocyjnej; przygotowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych Instytutu; aktualizacja stron internetowych.

Wymagania:

 • preferowane min. 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w jednostce publicznej,
 • wyższe wykształcenie (preferowane: zarządzanie, administracja),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych,
 • mile widziane doświadczenie w pracy z systemem elektronicznego obiegu dokumentów,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność, systematyczność, dokładność i terminowość w pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

- umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin

- stabilne warunki zatrudnienia

-  atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i umiejętności

- pakiet socjalny (dofinansowanie wypoczynku, paczki świąteczne)

- przyjazną atmosferę pracy.

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do dnia 07 kwietnia 2023 r. na adres e-mail: kadry@igbzpan.pl z tytułem „Dział Obsługi Nauki”lub aplikowanie poprzez link: Specjalista / Specjalistka ds. obsługi projektów naukowych https://www.pracuj.pl/praca/specjalista-specjalistka-ds-obslugi-projektow-naukowych-garbatka-pow-piaseczynski-postepu-36,oferta,1002482100?s=1f7c2c91&searchId=MTY3OTQ5MTA3NzY3NS43ODM=

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodzę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji przez Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883).” Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przez Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN. Pełna informacja dostępna jest pod linkiem: https://bit.ly/3n7PnPM

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Instytut naukowo-badawczy w okolicach Warszawy zatrudni osobę na stanowisku

Pracownik Kancelarii Ogólnej / Sekretariatu Dyrektora

Osoba na tym stanowisku odpowiadać będzie za:

 • prowadzenie sekretariatu Dyrektora i Z-cy Dyrektora ds. Ogólnych;
 • prowadzenie ewidencji zarządzeń i pism okólnych Dyrektora Instytutu;
 • prowadzenie całokształtu spraw w zakresie rejestracji, obiegu i przechowywania pism (dokumentów) zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną;
 • obsługa systemu elektronicznego obiegu dokumentów;
 • wysyłanie korespondencji, rozdział korespondencji na poszczególne jednostki organizacyjne, prowadzenie ewidencji korespondencji wychodzącej i przychodzącej;
 • prowadzenie kalendarza spotkań;
 • koordynacja współpracy z kancelarią prawną;
 • prowadzenie dokumentacji oraz przestrzeganie terminów związanych z certyfikowanymi podpisami elektronicznymi pracowników Instytutu;
 • odbieranie telefonów, przyjmowanie i łączenie rozmów;
 • przygotowywanie pism, dokumentów i materiałów na potrzeby Dyrekcji w języku polskim i angielskim;
 • wykonywanie obowiązków związanych ze stałym dyżurem.

 

Wymagania:

 • preferowane min. 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w jednostce publicznej,
 • wyższe wykształcenie (preferowane: administracja, zarządzanie),
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych,
 • mile widziane doświadczenie w pracy z systemem elektronicznego obiegu dokumentów,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność, systematyczność, dokładność i terminowość w pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista.

 

Oferujemy:

- umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin

- stabilne warunki zatrudnienia

-  atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i umiejętności

- pakiet socjalny (dofinansowanie wypoczynku, paczki świąteczne)

- przyjazną atmosferę pracy.

 

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do dnia 7 kwietnia 2023 r. na adres e-mail: kadry@igbzpan.pl z tytułem „Kancelaria Ogólna/ Sekretariat Dyrektora” lub aplikowanie poprzez link:

Specjalista / Specjalistka ds. prowadzenia kancelarii https://www.pracuj.pl/praca/specjalista-specjalistka-ds-prowadzenia-kancelarii-garbatka-pow-piaseczynski-postepu-36,oferta,1002482026?s=1f7c2c91&searchId=MTY3OTQ5MDc0MjQ5NS40MTE2

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodzę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji przez Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883).” Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przez Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN. Pełna informacja dostępna jest pod linkiem: https://bit.ly/3n7PnPM

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.