• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Centrum doskonałości

  Projekt otrzymuje wspólnotowe wsparcie finansowe na rzecz badań  

Centre of Excellence in Genomics, Biotechnology and Quality of Animal Products in Sustainable Production Systems with consideration of Animal Welfare

"Centrum Doskonałości - Genomika, Biotechnologia i Jakość Produktów Pochodzenia Zwierzęcego w Zrównoważonych Systemach Produkcji z uwzględnieniem Dobrostanu Zwierząt" - ANIMBIOGEN in EU to projekt realizowany przez Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu i finansowany ze środków 7. Programu Ramowego UE w działaniu Potencjał badawczy w latach 2009-2012.

 

CoE ANIMBIOGEN in EU jest kontynuacją i znacznym rozszerzeniem Centrum Doskonałości ANIMBIOGEN (Centre of Excellence in Genomics and Biotechnology Improving Functional Traits of Farm Animals and Quality of their Products) realizowanego w 5. Programie Ramowym w latach 2003-2006.

Obszary badawcze Centrum Doskonałości:

 • genetyka i hodowla zwierząt;
 • jakość produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • zrównoważone systemy produkcji zwierzęcej;
 • dobrostan zwierząt;
 • genomika funkcjonalna;
 • biologia rozrodu;
 • biotechnologia;
 • nutrigenomika;
 • transkryptomika;
 • proteomika i metabolomika;
 • bioinformatyka.

Działania projektu są następujące:

 • Wzajemna wymiana kadry naukowo-badawczej, twinning i współpraca w ramach sieci naukowych z jednostkami partnerskimi z Europy;
 • Rekrutacja doświadczonych naukowców z zagranicy;
 • Organizacja międzynarodowych konferencji naukowych i specjalistycznych warsztatów naukowych;
 • Współpraca z Międzynarodową Radą Doradczą Centrum Doskonałości;
 • Rozbudowa bazy badawczej poprzez zakup specjalistycznej aparatury;
 • Nawiązanie i intensyfikacja współpracy z sektorem rolno-spożywczym, biotechnologicznym i biomedycznym, między innymi poprzez organizację seminarium i spotkań roboczych z udziałem przedsiębiorstw, w tym członków Platform Technologicznych;
 • Szeroko zakrojona akcja promocyjna działalności Centrum obejmująca uczestnictwo w targach branżowych i spotkaniach partnerskich w kraju i za granicą.