• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Majątek Publiczny

Witamy Państwa na portalu, który został stworzony do prezentacji nieruchomości, znajdujących się w zasobie Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk a przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy lub najmu.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 155 poz. 1036 oraz z 2012 r. poz. 756) nałożyła na Polską Akademię Nauk obowiązek stworzenia wykazu nieruchomości, które zostały uznane za zbędne do realizacji jej statutowych zadań, a przeznaczone zostaną m. in. do odpłatnego zbycia. Nieruchomości te będą sukcesywnie prezentowane na niniejszej stronie.

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE (NIERUCHOMOŚCI)