• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

HR Excellence in Research

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN dołączył do grona instytucji wyróżnionych prestiżowym logo HR Excellence in Research.

Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych są dokumentami, wynikającymi z zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 11 marca 2005 r., które zawierają regulacje dotyczące zasad i wymagań co do roli, zakresu obowiązków oraz uprawnień pracowników naukowych i ich pracodawców/grantodawców, a także zasady i wymagania, do których powinni stosować się pracodawcy/grantodawcy przy mianowaniu lub rekrutacji pracowników naukowych.
 Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN ubiegał się o logo HR Excellence in Research, przyznawane przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażają zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

 

HRS4R - dokumenty:

  • Initial Phase
  • Implementation Phase – Interim Assessment
  • Implementation Phase – Award Renewal