• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Nagroda im prof. Chomczyńskiego

2017

NAGRODA  IM. PROF. CHOMCZYNSKIEGO DLA  PROFESORA TADEUSZA JEZIERSKIEGO

Prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk

Dyrektor Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec.

Szanowny Panie Profesorze,

Uprzejmie informuję, że Kapituła Nagród Dyrektora IGHZ i Nagrody prof. P. Chomczyńskiego, w składzie: profesorowie Edward Dymnicki, Adam Kołątaj, Jolanta Kurył, Jacek A. Modliński i Lech Zwierzchowski, postanowiła jednomyślnie przyznać nagrodę prof. Piotra Chomczyńskiego za rok 2016 prof. dr hab. Tadeuszowi Jezierskiemu za przygotowanie i redakcję unikatowego, kompleksowego dzieła - książki opisującej różne aspekty węchu psów i jego wykorzystania do wykrywania m.in. nowotworów u ludzi, narkotyków, materiałów wybuchowych, poszukiwania osób zaginionych, a także w ochronie środowiska „Canine Olfaction Science and Law: Advances in Forensic Science, Medicine, Conservation, and Environmental Remediation”.

Prof. Jezierski jest pierwszym redaktorem i autorem dwóch rozdziałów zamieszczonych w tym opracowaniu „Scent lineups, variables in procedures and statistical verification”, oraz „Detection of human cancer by dogs”.

Jest to dzieło wybitne, opublikowane w renomowanym wydawnictwie CRC Press, Taylor & Francis Group. Spotkało się z dużym zainteresowaniem środowisk naukowych, o czym może świadczyć recenzja zamieszczona w The Journal of Wildlife Management.

Informacje zawarte w tej książce, poza znaczeniem poznawczym, mogą mieć także znaczenie dla praktycznego wykorzystania psów i ich węchu przez człowieka.

Tę książkę zgłosił do nagrody prof. Marek Łukaszewicz, zastępca dyrektora IGHZ ds. naukowych. Decyzję Kapituły w pełni popiera fundator nagrody, prof. Piotr Chomczyński.

Pole tekstowe: Przewodniczący Kapituły Prof. dr hab. Lech Zwierzchowski
 
Z uszanowaniem,

Jastrzębiec, 15 maja 2017

 

 

 

 

2016

Nagroda im prof. Chomczyńskiego dla dr Ewy Poławskiej oraz dr Tadeusza Blicharskiego

Prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk

Dyrektor Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

Jastrzębiec.

 

Szanowny Panie Profesorze,

Uprzejmie informuję, że Kapituła Nagród Dyrektora IGHZ i Nagrody prof. P. Chomczyńskiego postanowiła (większością głosów) przyznać nagrodę prof. Piotra Chomczyńskiego za rok 2015 dr Ewie Poławskiej i dr Tadeuszowi Blicharskiemu za udział w opracowaniu wynalazków: (1) „Sposób wytwarzania wyrobów mięsnych wieprzowych o kontrolowanej alergenności”, (2) „Sposób wytwarzania wieprzowych wyrobów mięsnych”, (3) „Zastosowanie folii trójwarstwowej i modyfikowanej atmosfery do pakowania prozdrowotnych wyrobów wieprzowych”.

Wynalazki zostały opracowane w ramach koordynowanego przez nasz Instytut projektu BIOŻYWNOĆ przez zespoły, w których skład chodzili pracownicy IGHZ PAN i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego; wszystkie uzyskały patenty. Ponadto, wynalazki te uzyskały nagrody i wyróżnienia na międzynarodowych wystawach i targach wynalazczości.

            Dr Ewa Poławska wchodziła w skład zespołów zgłaszających wszystkie trzy wynalazki. Jej udział w opracowaniu wynalazków był znaczący i polegał m.in. na opracowaniu innowacyjnych technologii, analizie składników bioaktywnych w gotowych wyrobach, opracowaniu zgłoszeń patentowych oraz na aktywnej prezentacji innowacyjnych wyrobów na wystawach i targach wynalazczości zagranicą.

Nagrodę w wysokości 3 tys. USD, przekazaną przez prof. P. Chomczyńskiego, proponujmy podzielić następująco: 2/3 sumy dla dr. Ewy Poławskiej; 1/3 sumy dla dr Tadeusza Blicharskiego.

            Kandydatury dr Ewy Poławskiej i dr Tadeusza Blicharskiego zgłosił kierownik Zakładu Doskonalenia Zwierząt IGHZ PAN, prof. dr hab. Marek Łukaszewicz (zgłoszenie w załączeniu).

            Ponieważ nie było zgłoszeń do nagród Dyrektora za najlepsze publikacje i za doktorat, proponujemy nie przyznawać tych nagród za rok 2015.

 

Z uszanowaniem,

Przewodniczący Kapituły

 

 

Prof. dr hab. Lech Zwierzchowski

 

 

Jastrzębiec, 17 maja 2016