• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Rada Naukowa 2023-2026

Lista członków rady naukowej 2023-2026

Rada Naukowa Instytutu jest organem kolektywnym, którego głównym zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad działalnością naukową Instytutu, a w szczególności poziomem jego prac oraz rozwojem kadry naukowej. Do zakresu działań Rady należy, między innymi:

- uchwalanie statutu Instytutu;

- akceptowanie programów i planów badań naukowych;

- zatwierdzanie sprawozdań z działalności Instytutu;

- dokonywanie ocen kadry naukowej;

- przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych;

- wysuwanie wniosków o nadanie tytułu naukowego.

 

W trakcie posiedzenia wybrano członków Prezydium Rady na kadencję 2023-2026.

Przewodniczącym Rady Naukowej IGBZ PAN został: prof. dr hab. n.med. Ryszard Słomski.

Zastępcami Przewodniczącego Rady Naukowej IGBZ PAN zostały: prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert, czł. koresp. PAN oraz prof. dr hab. Małgorzata Szumacher , czł. koresp. PAN.

Sekretarzem Rady Naukowej została: dr hab. Nina Strzałkowska, prof. Instytutu.

Lista członków Rady Naukowej IGiBZ PAN w Jastrzębcu na kadencję 2023 – 2026:

Członkowie PAN

1.         Prof. dr hab. Ryszard GÓRECKI, Członek rzeczywisty PAN

2.         Prof. dr hab. Jan KOTWICA, Członek korespondent PAN

3.         Prof. dr hab. Zygmunt PEJSAK , Członek rzeczywisty PAN

4.         Prof. dr hab. Zygmunt REKLEWSKI , Członek rzeczywisty PAN

5.         Prof. dr hab. Zdzisław SMORĄG, Członek rzeczywisty PAN

6.         Prof. dr hab. Cezary SŁAWIŃSKI, Członek korespondent PAN

7.         Prof. dr hab. Małgorzata SZUMACHER, Członek korespondent PAN

8.         Prof. dr hab. Marek ŚWITOŃSKI , Członek rzeczywisty PAN

9.         Prof. dr hab. Jan Franciszek ŻMUDZIŃSKI, Członek rzeczywisty PAN

10.       Prof. dr hab. Dorota WITROWA-RAJCHERT, Członek korespondent PAN

11.       Prof. dr hab. Artur ZDUNEK, Członek korespondent PAN

 

Osoby z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego zatrudnieni w Instytucie

12.       Dr hab. Atanas ATANASOV, prof. Instytutu

13.       Prof. dr hab. Emilia BAGNICKA

14.       Dr hab. Irene CAMERLINK

15.       Dr hab. Aleksandra GÓRECKA-BRUZDA, prof. Instytutu

16.       Prof. dr hab. Jarosław HORBAŃCZUK, członek korespondent PAN

17.       Dr hab. Artur JÓŹWIK, prof., Instytutu

18.       Dr hab. Dorota LEWCZUK, prof. Instytutu

19.       Prof. dr hab. Paweł LIPIŃSKI

20.       Dr hab. Paweł LISOWSKI

21.       Dr hab. Joanna MARCHEWKA, prof. Instytutu

22.       Prof. dr hab. Mariusz PIERZCHAŁA

23.       Prof. dr hab. Mariusz SACHARCZUK

24.       Dr hab. Tomasz SAKOWSKI, prof. Instytutu

25.       Dr hab. Nina STRZAŁKOWSKA, prof. Instytutu

26.       Prof. dr hab. Rafał STARZYŃSKI

27.       Prof. dr hab. Agnieszka WIERZBICKA , członek korespondent PAN, Dyrektor IGBZ PAN

28.       Dr hab. Anna PILISZEK

 

Osoby z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego spoza Instytutu

29.       Dr hab. Joanna FEDER-KUBIS, prof. Uczelni

Politechnika Wrocławska

30.       Dr hab. Anna CHARUTA, prof. Uczelni

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

31.       Dr hab. Michał ŁAWIŃSKI, prof. WUM

Warszawski Uniwersytet Medyczny

32.       Dr hab. Monika MICHALCZUK, prof. SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

33.       Prof. dr hab. Andrzej MARCZUK

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

34.       Prof. dr hab. Krzysztof NIEMCZUK

Państwowy Instytut Weterynaryjny

- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

35.       Prof. dr hab. Aleksander SIEROŃ

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie

36.       Prof. dr hab. Ryszard SŁOMSKI

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

37.       Dr hab. Marlena SZALATA, prof. Uczelni

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

38.       Prof. dr hab. Tomasz SZWACZKOWSKI

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

39.       Prof. Dr hab. Anna WÓJCIK

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

40.       Prof. dr hab. Grzegorz ZIĘBA

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Wybitni specjaliści

41.       Prof. dr hab. Jakub FICHNA

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

Przedstawiciele adiunktów i asystentów

42.       Dr Magdalena OGŁUSZKA

43.       Dr Silvestre SAMPINO

 

Przedstawiciel doktorantów zatrudniony w Instytucie

44.       Mgr Rafał SKOPEK