• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Zakład Embriologii Doświadczalnej

KADRA Zakładu Embriologii Doświadczalnej

Kierownik Zakładu:

dr hab. Anna Piliszeka.piliszek@igbzpan.pl, tel. 22 736-70-36

Pracownicy naukowi:

dr Agnieszka Bernat-Wójtowska, a.bernat@igbzpan.pl

dr Katarzyna Filimonow, k.filimonow@igbzpan.pl

dr Roberto de la Fuente Pita, r.delafuente@igbzpan.pl

dr Silvestre Sampino, s.sampino@igbzpan.pl

dr Joanna Stojak, j.stojak@igbzpan.pl

dr hab. Hiroaki Taniguchi, prof. IGBZ PAN, h.taniguchi@igbzpan.pl

mgr Maria Pia Viscomi, m.viscomi@igbzpan.pl

dr inż. Dawid Winiarczyk, d.winiarczyk@igbzpan.pl

dr Marta Ziętek, m.zietek@igbzpan.pl

Pracownicy techniczni:

mgr inż. Elżbieta Wenta-Muchalska, e.muchalska@igbzpan.pl

lek. wet. Barbara Wijas

Małgorzata Cybulska

Danuta Holc

Doktoranci:

mgr Joanna Czyrska, j.czyrska@igbzpan.pl

mgr Hossein Khodadadi, h.khodadadi@igbzpan.pl

mgr Patrycja Konowrocka, p.konowrocka@igbzpan.pl

mgr Dominika Żbikowska, d.zbikowska@igbzpan.pl

 

W ramach Zakładu funkcjonuje Zespół Edycji Genomu i Regulacji Transkrypcji kierowany przez dr Hiroaki Taniguchi