• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Zakład Embriologii Doświadczalnej

KADRA Zakładu Embriologii Doświadczalnej

Kierownika Zakładu

dr hab. Anna Piliszek- (a.piliszek@igbzpan.pl), tel. 22 736-70-36

 

Administrator laboratorium

mgr Karolina Król-Szmajda (k.krol@igbzpan.pl), tel. 22 736-70-35

 

Pracownicy naukowi

dr Katarzyna Filimonow (k.filimonow@igbzpan.pl)

dr Silvestre Sampino (s.sampino@igbzpan.pl)

dr Hiroaki Taniguchi (h.taniguchi@igbzpan.pl)

dr inż. Dawid Winiarczyk (d.winiarczyk@igbzpan.pl)

dr Roberto de la Fuente Pita (r.delafuente@igbzpan.pl) 

dr Joanna Stojak (j.stojak@igbzpan.pl) 

Pracownicy badawczo-techniczni

dr Agnieszka Bernat-Wójtowska (a.bernat@igbzpan.pl)

dr Luca Palazzese (l.palazzese@igbzpan.pl)

 

Pracownicy techniczni

lek. wet. Barbara Wijas

Danuta Holc

Małgorzata Cybulska

mgr inż. Elżbieta Wenta-Muchalska (e.muchalska@igbzpan.pl)

Ewa Szablisty

 

Doktoranci i stypendyści

mgr Effi Haque (e.haque@igbzpan.pl)

mgr Katarzyna Michniak (k.michniak@igbzpan.pl)

mgr Marta Ziętek (m.zietek@igbzpan.pl)

mgr Kamila Łuczyńska (k.luczynska@igbzpan.pl)

 

W ramach Zakładu funkcjonuje Zespół Edycji Genomu i Regulacji Transkrypcji kierowany przez dr Hiroaki Taniguchi