• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Harmonogram Rekrutacji i Proponowane Tematy (rok akademicki 2021/2022)

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności 2021/2022

1 lipca 2021

Rozpoczęcie postepowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2021/2022

1 lipca -10 września 2021

Składanie dokumentów w kancelarii IGBZ PAN lub PIWET-PIB

16-22 września 2021

Prezentacje zainteresowań badawczych kandydatów i rozmowy kwalifikacyjne

do 24 września 2021

Ogłoszenie wyników postepowania rekrutacyjnego