• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Harmonogram Rekrutacji i Proponowane Tematy (rok akademicki 2021/2022)

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności 2021/2022

1 lipca 2021

Rozpoczęcie postepowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2021/2022

1 lipca -10 września 2021

Składanie dokumentów w kancelarii IGBZ PAN lub PIWET-PIB

16-22 września 2021

Prezentacje zainteresowań badawczych kandydatów i rozmowy kwalifikacyjne

do 24 września 2021

Ogłoszenie wyników postepowania rekrutacyjnego

 

Proponowane tematy badawcze (rok akademicki 2021/2022):

dyscyplina: zootechnika i rybactwo (IGBZ PAN)

 • Zjawiska genomiczne, proteomiczne i epigenomicznie w parenchymie zdrowych ćwiartek wymienia krów mlecznych sąsiadujących z ćwiartkami zakażonymi gronkowcami koagulazo-dodatnimi lub ujemnymi
  / Genomic, proteomic, and epigenomic phenomena in parenchyma samples derived from healthy udder quarter adjacent to the quarters infected with coagulase-positive or coagulase-negative staphylococci
  – prof. dr hab. Emilia Bagnicka
 • Systemy produkcji, a dobrostan i jakość mięsa kurcząt brojlerów
  / Linking production systems to the welfare of broiler chickens and their meat quality
  – dr inż. Joanna Marchewka
 • Znaczenie relacji socjalnych u świń dla ich behawioru, zdrowia i długowieczności
  / The importance of social relationships for pigs’ behavioural expression, health and fitness
  – dr Irene Camerlink
 • Profilaktyczny efekt doustnej suplementacji Sucrosomial® Iron (SI) w zapobieganiu niedokrwistości z niedoboru żelaza wcześniaków: badania na nowym eksperymentalnym prosięcym modelu wcześniaczym
  / Preventive effect of oral supplementation with Sucrosomial® Iron in iron deficiency anemia of prematurity: studies on the animal model of preterm piglets
  – dr hab. Rafał Starzyński
 • Genomika funkcjonalna resweratrolu, kurkuminy i podobnych antyoksydantów pochodzenia roślinnego
  / The functional genomic studies of resveratrol, curcumin, and similar antioxidant phytochemicals
  – dr Łukasz Huminiecki
 • Wykorzystanie międzyszczepowych chimerowych myszy w celu zbadania roli łożyska w patogenezie zaburzeń neurorozwojowych 
  / Inter-strain chimeric mice to study the role of the placenta in the pathogenesis of neurodevelopmental disorders
  – dr Silvestre Sampino
 • Mechanizmy różnicowania trofektodermy w zarodkach królika
  Mechanisms of trophectoderm differentiation in rabbit embryos
  – dr hab. Anna Piliszek

dyscyplina: weterynaria (PIWET-PIB)

 • Interakcje pozostałości leków weterynaryjnych w aspekcie bezpieczeństwa żywności - badania in vitro
  / Interactions of veterinary drug residues in food safety aspect - in vitro studies
  – dr hab. Lidia Radko

 

Lista doktorantów Szkoły Doktorskiej nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022:

1) w dyscyplinie zootechnika i rybactwo:

Sunil Khatiwada    (finansowanie w ramach otwartego konkursu na stypendium doktoracnkie proj. nr 2020/39/B/NZ8/02508)
Xiuying Wang    (finansowanie w ramach otwartego konkursu na stypendium doktoracnkie proj. nr 2020/39/B/NZ5/02469)
Maria Pia Viscomi    (finansowanie w ramach otwartego konkursu na stypendium doktoracnkie proj. nr 2020/37/B/NZ2/03525)
Adrianna Szprynca    (finansowanie w ramach otwartego konkursu na stypendium doktoracnkie proj. nr 2020/39/O/NZ9/02519)
Agata Głuszek  (finansowanie w ramach otwartego konkursu na stypendium doktoracnkie proj. nr 2020/39/B/NZ4/02105) - rezygnacja w kwietniu 2022 r.


2) w dyscyplinie weterynaria:

Izabela Malczak