• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Zakład Biotechnologii i Nutrigenomiki

Kadra Zakładu Biotechnologii i Nutrigenomiki

Kierownik Zakładu:
prof. dr hab. Jarosław Olav Horbańczuk j.horbanczuk@igbzpan.pl
tel. +48 22 756-16-12

Pracownicy naukowi:
prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka a.wierzbicka@igbzpan.pl czł. korespondent PAN
prof. dr hab. Emilia Bagnickae.bagnicka@igbzpan.pl
dr hab. Atanas Atanasov a.atanasov@igbzpan.pl 
dr hab. Dorota Lewczuk prof. IGHZ, d.lewczuk@igbzpan.pl
dr hab. Tomasz Sakowski prof. IGHZ, t.sakowski@igbzpan.pl
dr hab. Artur Jóźwik, prof. IGHZ aa.jozwik@igbzpan.pl
dr hab. Nina Strzałkowskan.strzalkowska@igbzpan.pl
dr hab. Agnieszka Białek a.bialek@igbzpan.pl
dr Żaneta Zdanowska-Sąsiadek z.sasiadek@igbzpan.pl
dr Koszarska Magdalena m.koszarska@igbzpan.pl 

prof. dr hab. Maciej Słodkowski, m.slodkowski@igbzpan.pl 

dr hab. Michał Ławiński, m.lawinski@igbzpan.pl

Asystenci:
mgr inż. Iga Bartel i.bartel@igbzpan.pl 
mgr Kamil Wysocki  k.wysocki@igbzpan.pl 

Doktoranci:

mgr Adrianna Szprynca (a.szprynca@igbzpan.pl)

Pracownicy techniczni:
lek. wet. Katarzyna Barłowska k.barlowska@igbzpan.pl
Wojciech Badowski
Maria Buza
Katarzyna Kośińska