• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Zakład Biotechnologii i Nutrigenomiki

Kadra Zakładu Biotechnologii i Nutrigenomiki

Kierownik Zakładu:
prof. dr hab. Jarosław Olav Horbańczukj.horbanczuk@igbzpan.pl
tel. +48 22 756-16-12

Pracownicy naukowi:
prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka, a.wierzbicka@igbzpan.pl czł. korespondent PAN
prof. dr hab.
Emilia Bagnickae.bagnicka@igbzpan.pl
dr hab. Atanas Atanasova.atanasov@igbzpan.pl 
dr hab.
Dorota Lewczuk, prof. IGBZ, d.lewczuk@igbzpan.pl
dr hab. Tomasz Sakowski, prof. IGBZ, t.sakowski@igbzpan.pl
dr hab. Artur Jóźwik, prof. IGBZ aa.jozwik@igbzpan.pl
dr hab. Nina Strzałkowskan.strzalkowska@igbzpan.pl
dr Grzegorz Pogorzelski, g.pogorzelski@igbzpan.pl

dr Li Chen, l.chen@igbzpan.pl
dr Monika Hejna, m.hejna@igbzpan.pl 
dr Żaneta Zdanowska-Sąsiadek, z.sasiadek@
igbzpan.pl
dr Koszarska Magdalena, m.koszarska@igbzpan.pl 
prof. dr hab. Maciej Słodkowski, m.slodkowski@igbzpan.pl 
dr hab. Michał Ławiński, m.lawinski@igbzpan.pl
dr Leszek Kraj, l.kraj@igbzpan.pl

Asystenci:
mgr inż. Iga Bartel, i.bartel@igbzpan.pl 
mgr Kamil Wysocki, k.wysocki@igbzpan.pl 

mgr Natalia Ksepka, n.ksepka@igbzpan.pl
mgr Maima Matin, m.matin@igbzpan.pl

Doktoranci:
mgr Adrianna Szprynca, a.szprynca@igbzpan.pl

Pracownicy techniczni:
lek. wet. Katarzyna Barłowska, k.barlowska@igbzpan.pl
Wojciech Badowski