• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

ZAKŁAD BEHAWIORU I DOBROSTANU ZWIERZĄT

KADRA ZAKŁADU BEHAWIORU I DOBROSTANU ZWIERZĄT

p.o. Kierownika Zakładu

dr inż. Joanna Marchewkaj.marchewka@igbzpan.pl

Pracownicy naukowi

dr hab. Aleksandra Górecka-Bruzdaa.gorecka@igbzpan.pl

dr Grzegorz Juszczakg.juszczak@igbzpan.pl

dr Irene Camerlink i.camerlink@igbzpan.pl 

Pracownicy techniczni

Anna Bobrowska

Doktoranci:
Aneta Jaszczyk a.jaszczyk@igbzpan.pl
Martyna Łagoda m.lagoda@igbzpan.pl
Patryk Sztandarski p.sztandarski@igbzpan.pl