• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

ZAKŁAD BEHAWIORU I DOBROSTANU ZWIERZĄT

KADRA ZAKŁADU BEHAWIORU I DOBROSTANU ZWIERZĄT

Kierownik Zakładu

dr inż. Joanna Marchewka, j.marchewka@igbzpan.pl

Pracownicy naukowi

dr hab. Aleksandra Górecka-Bruzda, prof. IGBZ a.gorecka@igbzpan.pl

dr Grzegorz Juszczak, g.juszczak@igbzpan.pl

dr hab. Irene Camerlink, i.camerlink@igbzpan.pl 

dr Sarah Jowett, s.jowett@igbzpan.pl

Doktoranci:
Aneta Jaszczyk, a.jaszczyk@igbzpan.pl
Martyna Łagoda, m.lagoda@igbzpan.pl
Patryk Sztandarski, p.sztandarski@igbzpan.pl
Sunil Khatiwada, 
s.khatiwada@igbzpan.pl