• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

KNOW

Od 2015 roku Instytut posiada prestiżowy status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, w dziedzinie nauk weterynaryjnych, przyznany na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2019 r. Uzyskane dzięki temu środki przeznaczane są m. in. na wzmocnienie potencjału naukowego i badawczego, rozwój kadry naukowej, kreowanie atrakcyjnych warunków pracy badawczej, budowanie silnej i rozpoznawalnej marki, a także na wyższe wynagrodzenia naukowców czy zatrudnienie w Polsce zagranicznych uczonych. Warunkiem ubiegania się o nadanie statusu było m. in. prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie, posiadanie uprawnień do nadawania stopni naukowych, prowadzenie studiów doktoranckich powiązanych z prowadzonymi badaniami naukowymi i zapewnienie wysokiej jakości kształcenia.

Konsorcjum KNOW „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność” tworzą:

-    Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,

-    Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

-    Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu,

-    Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk,

-    Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Główne cele badawcze Konsorcjum są oparte na priorytetach Krajowego Programu Badań i dotyczą ochrony bioróżnorodności w zrównoważonej produkcji rolniczej oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności.