• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Witamy w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

Misją Instytutu jest  prowadzenie badań naukowych  i upowszechnianie wiedzy  w zakresie genetyki i biotechnologii zwierząt  na rzecz innowacyjności, postępu biologicznego oraz bezpieczeństwa żywnościowego  dla rozwoju gospodarki i poprawy jakości życia społeczeństwa.

Instytut prowadzi badania w zakresie genomiki funkcjonalnej obejmujące: transkryptomikę, proteomikę, nutrigenomikę i bioinformatykę oraz badania w obszarze: biologii molekularnej, embriologii doświadczalnej w obszarze zarówno nauk o zwierzętach, jak i nauk o zdrowiu. Instytut prowadzi również badania w zakresie zachowania się zwierząt, bioróżnorodności zwierząt domowych i dzikich. Z wykorzystaniem modeli zwierzęcych prowadzone są także badanie w obszarze nauk o zdrowiu.

Z kolei badania stosowane koncentrują się głównie na poprawie odżywczych i prozdrowotnych właściwości surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego wytwarzanych w zróżnicowanych systemach produkcji z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt i ograniczeniu niepożądanego oddziaływania produkcji rolniczej na środowisko oraz zdrowie człowieka.

Wizyta przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk w Instytucie

Miło nam poinformować, że w dniu 19.07.2023 r. odbyła się wizyta Prezesa Polskiej Akademii, prof. dr hab. Marka Konarzewskiego, czł. koresp. PAN w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN. Prezesowi towarzyszyli wiceprezesi: prof. dr hab. Aleksander Welfe, czł. rzecz. PAN oraz prof. dr hab. Mirosława Ostrowska, czł. koresp. PAN. W ramach wizyty zaplanowano spotkanie z Dyrekcją Instytutu oraz z zespołami naukowymi a także zwiedzanie laboratoriów i budynków znajdujących się z zasobach Instytutu.

Wólka Jeżewska dz. ew. nr 10 - Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej w miejscowości Wólka Jeżewska

Dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w oparciu o: art. 54 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2020 poz. 1796) informuje, że na stronie internetowej Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu pod adresem www.igbzpan.pl/majatek-publiczny, na stronie www.monitorurzedowy.pl, https://erolnik.gov.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Instytutu Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka, Budynek D, piętro I zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Grójcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00059412/3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym: 10 o pow. 11,91 ha, położonej w miejscowości Wólka Jeżewska, gmina Tarczyn, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie. Działka stanowi własność Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk (dawniej Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk). Dział III i IV wyżej opisanej księgi wieczystej nie zawierają wpisów.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE DYREKTORA INSTYTUTU GENETYKI I BIOTECHNOLOGII ZWIERZĄT PAN W JASTRZĘBCU

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530 ze zm.), uprzejmie informujemy, że Komisja konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 2/2023 z dnia 17 maja 2023 roku, wyłoniła kandydaturę prof. dr hab. Agnieszki Wierzbickiej na dyrektora Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu.

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA INSTYTUTU GENETYKI I BIOTECHNOLOGII ZWIERZĄT PAN W JASTRZĘBCU NA 4-LETNIĄ KADENCJĘ ROZPOCZYNAJĄCĄ SIĘ W DNIU 16 CZERWCA 2023 ROKU

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz.U nr 233, poz. 1530 ze zm.), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 16 czerwca 2023 roku.

Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej IGBZ PAN w kadencji 2023-2026

W dniu 28 lutego 2023 r. w siedzibie Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej IGBZ PAN w kadencji 2023-2026.

W inauguracji uczestniczyła Pani Wiceprezeska Polskiej Akademii Nauk dr hab. Mirosława Ostrowska, czł. koresp. PAN, która poprowadziła pierwszą część posiedzenia Rady Naukowej oraz oficjalnie wręczyła powołania do Rady Naukowej członkom w kadencji 2023-2026...

Szamoty Dz. ew. nr 36/5 - Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Szamoty dz. ew. nr 36/5

Dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w oparciu o art. 54 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2020 poz. 1796) informuje, że na stronie internetowej Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu pod adresem www.igbzpan.pl/majatek-publiczny, na stronie www.monitorurzedowy.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Instytutu Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka, Budynek D, piętro I zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1P/00118930/5, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym: 36/5 o pow. 0,1081 ha, z obrębu 0014, Szamoty, gmina Nadarzyn, powiat Pruszkowski, województwo mazowieckie. Działka stanowi własność Skarbu Państwa – Starosty Pruszkowskiego a użytkownikiem wieczystym jest Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk (dawniej Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk). Dział III i IV wyżej opisanej księgi wieczystej nie zawierają wpisów.

Szamoty Dz. ew. nr 36/6 - Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Szamoty dz. ew. nr 36/6

Dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w oparciu o art. 54 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2020 poz. 1796) informuje, że na stronie internetowej Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu pod adresem www.igbzpan.pl/majatek-publiczny, na stronie www.monitorurzedowy.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Instytutu Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka, Budynek D, piętro I zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1P/00118930/5, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym: 36/6 o pow. 0,1287 ha, z obrębu 0014, Szamoty, gmina Nadarzyn, powiat Pruszkowski, województwo mazowieckie. Działka stanowi własność Skarbu Państwa – Starosty Pruszkowskiego a użytkownikiem wieczystym jest Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk (dawniej Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk). Dział III i IV wyżej opisanej księgi wieczystej nie zawierają wpisów.

Szamoty Dz. ew. nr 36/7- Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Szamoty dz. ew. nr 36/7

Dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w oparciu o art. 54 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2020 poz. 1796) informuje, że na stronie internetowej Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu pod adresem www.igbzpan.pl/majatek-publiczny, na stronie www.monitorurzedowy.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Instytutu Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka, Budynek D, piętro I zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1P/00118930/5, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym: 36/7 o pow. 1,5000 ha, z obrębu 0014, Szamoty, gmina Nadarzyn, powiat Pruszkowski, województwo mazowieckie. Działka stanowi własność Skarbu Państwa – Starosty Pruszkowskiego a użytkownikiem wieczystym jest Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk (dawniej Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk). Dział III i IV wyżej opisanej księgi wieczystej nie zawierają wpisów.

Wólka Jeżewska dz. ew. nr 10 - Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej w miejscowości Wólka Jeżewska

Dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w oparciu o: art. 54 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2020 poz. 1796) informuje, że na stronie internetowej Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu pod adresem www.igbzpan.pl/majatek-publiczny, na stronie www.monitorurzedowy.pl, https://erolnik.gov.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Instytutu Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka, Budynek D, piętro I zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Grójcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00059412/3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym: 10 o pow. 11,91 ha, położonej w miejscowości Wólka Jeżewska, gmina Tarczyn, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie. Działka stanowi własność Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk (dawniej Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk). Dział III i IV wyżej opisanej księgi wieczystej nie zawierają wpisów.

PASIFIC CALL 2 – dr Monika Hejna

Jedną z laureatek PASIFIC CALL 2 jest dr Monika Hejna, która będzie realizować projekt pt. "Algal-based alternatives: their ability to perform of anti-inflammatory, antioxidant and antimicrobial activities in swine farming system" w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN pod opieką Pana prof. Instytutu dr hab. Artura Jóźwika...

Relacja z jubileuszu PAN

70. rocznicę powołania Polskiej Akademii Nauk świętowano w Ogrodzie Botanicznym. Otwarto aleję poświęconą wybitnym postaciom nauki oraz wystawę plenerową o dziejach Akademii. ...

Dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie 2” (umowa nr 533409 /PnH 2/2022, kwota dofinansowania: 302 107,00 PLN).

Przedmiotem przedsięwzięcia "Premia na Horyzoncie 2" jest wsparcie finansowe w związku z realizacją projektu finansowanego z programu Horyzont 2020 pt: Czynniki środowiskowe i ekonomiczne a jakość mięsa wieprzowego i drobiowego, Linking extensive husbandry factors to the intrinsic quality of pork and broiler meat - akronim projektu: mEATquality ” (umowa nr 101000344).

Projekt fundacji Nutricia pt. "The effect of liposomal resveratrol on the level of oxidative stress and cognitive impairment in ischemic stroke patients receiving home enteral nutrition."

W dniu 28 lutego 2022 r. w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN rozpoczęto realizację Projekt fundacji Nutricia pt. "The effect of liposomal resveratrol on the level of oxidative stress and cognitive impairment in ischemic stroke patients receiving home enteral nutrition.", którego kierownikiem jest dr hab. Michał Ławiński.

Animal Science Papers and Reports (IF= 1.078) uzyskało 100 PUNKTÓW!

Zgodnie z informacja zawartą w nowym  komunikacie MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630 i 2141) ogłasza się wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych...

Minister Przemysław Czarnek wręczył Pani Dr Irene Camerlink „Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców”

23 czerwca br. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wręczył stypendia wybitnym młodym naukowcom. W gmachu MEiN odbyła się z tej okazji uroczystość, w której udział wzięli przedstawiciele stypendystów. W sumie minister przyznał w tym roku 217 stypendiów dla wybitnych młodych naukowców, w tym dla 52 doktorantów, wyłonionych w drodze konkursu przez ekspertów Zespołu doradczego...

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr hab. Jacka Andrzeja Modlińskiego

Żegnamy zasłużonego pracownika naszego Instytutu, wybitnego embriologa, uczonego, przyjaciela i wychowawcę wielu pokoleń naukowców, Zastępcę Przewodniczącego Rady Naukowej IGBZ PAN.

Pogrzeb Profesora dr. hab. Jacka Modlińskiego odbędzie się w środę 9 czerwca 2021 r. o godz. 9:00 w Warszawie w Kościele Św. Boromeusza ul. Powązkowska 14

Rodzinie wyrazy szczerego współczucia składają Dyrekcja, Rada Naukowa, przyjaciele i wychowankowie z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk.

Aktualizacja badań - SOWWEANWEL

„Wpływ przewlekłego stresu w czasie ciąży na dobrostan loch, wydajność reprodukcyjną i odporność potomstwa na stres”. - Projekt powstał we współpracy firmy Teagasc z Instytutem Genetyki i Biotechnologii Zwierząt w Polsce. Martyna Łagoda doktorantka pracująca przy projekcie SOWWEANWEL jest jedną z osób badających czynniki ryzyka przewlekłego stresu u loch w ciąży.

Zmiana nazwy Instytutu

Od dnia 29 kwietnia 2020 r. nowa nazwa Instytutu brzmi: Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk. Więcej informacji poniżej:

Opublikowano pracę w prestiżowym czasopiśmie Pharmacological Reviews (IF=18,9)

Pracownicy naukowi Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN opublikowali pracę w prestiżowym czasopiśmie Pharmacological Reviews (IF=18,9).
Czasopismo Pharmacological Reviews wydawane przez The American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics, jest jednym z najwyżej ocenianych czasopism w kategorii „Farmakologia i farmacja”, wyróżnionej w Web-of-Science. Z wiodącym udziałem pracowników naukowych IGHZ PAN opublikowano nową publikację w tym wpływowym czasopiśmie, obejmującą wyniki badań potencjału naturalnych produktów i składników dietetycznych do przeciwdziałania tworzeniu się komórek piankowatych makrofagów (typ komórek sprzyjających rozwojowi miażdżycy).

ZAPROSZENIE NA SYMPOZJUM NAUKOWE PT. "FROM OOCYTE TO EMBRYO"

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN zaprasza na sympozjum naukowe „From oocyte to embryo – dynamics of preimplantation mammalian development” w dniu 17.09.2019, w siedzibie Instytutu.
W ramach sympozjum wykłady wygłoszą zaproszeni goście z University of Manchester, University of Edinburgh, University of South Bohemia, Uniwersytetu Warszawskiego oraz naukowcy z IGHZ PAN.

Zawiadomienie o wyborze Dyrektora Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530), uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 2/2019 z dnia 17 maja 2019 roku, wyłoniła kandydaturę prof. dr hab. Agnieszki Wierzbickiej na Dyrektora Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu.

Współpraca polsko-holenderska

W dniach 15-17 kwietnia 2019 r. odbyło się współorganizowane przez Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN oraz Ambasadę Królestwa Niderlandów w Polsce spotkanie w ramach strategicznej umowy o współpracy naukowej jednostek polskich i holenderskich. W skład konsorcjum wchodzi Wageningen University & Research (WUR) z Holandii (najlepszy uniwersytet w naukach przyrodniczo-rolniczych na świecie), Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Wizyta z Narodowej Akademii Nauk Białorusi

W dniach 27-30.03.2019 gościli w naszym Instytucie przedstawiciele Instytutu Genetyki i Cytologii oraz Instytutu Eksperymentalnej Medycyny Weterynaryjnej Narodowej Akademii Nauk Białorusi w osobach: członek korespondent Akademii, prof. Ruslan Sheiko – dyrektor, prof. Elena Guzenko – z-ca dyrektora ds. naukowych i wdrożeń oraz prof. Maryia Mikhailava – kierownik Zakładu Genetyki Zwierząt reprezentujący Instytut Genetyki i Cytologii wraz z prof. Juriem Lomako – dyrektorem Instytutu Eksperymentalnej Medycyny Weterynaryjnej i dr Dzmitrym Barysavetsem – kierownikiem Zakładu Wirusologii tegoż Instytutu. Grupie naukowców towarzyszyła pani Maria Pyzhova, jako tłumaczka.

Wizyta Ambasadora Japonii

W dniu 4 kwietnia 2019 Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN odwiedził Ambasador Japonii w Polsce Pan Tsukasa Kawada. W wizycie wzięli także udział przedstawiciele Działu Ekonomii i Współpracy Gospodarczej Ambasady Japonii – Pan Satoshi Takeuchi oraz Pani Elżbieta Korona

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 16 czerwca 2019 roku

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz.U nr 233, poz. 1530), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 16 czerwca 2019 roku.

Wizyta pracownika IGHZ PAN w placówkach naukowych w Chinach

W okresie 25.02. – 02.03.2019 prof. Tadeusz Jezierski wraz z prof. Bogusławem Buszewskim z wydziału Chemii UMK przebywali w Chinach na zaproszenie The Research Center for Medical Sciences of the 3rd Xiang Ya Hospital and the Center for Scientific Research with Animal Models of the Central South University w Changsha.

Ogromny sukces Zespołu Neurogenomiki z IGHZ PAN

Publikacje będące wynikiem badań prowadzonych pod kierunkiem kierownika Zespołu Neurogenomiki, dr hab. Mariusza Sacharczuka, prof. IGHZ uhonorowane zostały dwiema pierwszymi nagrodami na IV MIĘDZYNARODOWYM FORUM MEDYCYNY PERSONALIZOWANEJ (https://www.youtube.com/watch?v=Y-_s67xWsZM).

Sprawozdanie w NATURE Careers Community autorstwa mgr Magdaleny Śmiech

Mgr Magdalena Śmiech z Zakładu Embriologii Doświadczalnej IGHZ jest autorem sprawozdania w sekcji Nature Careers Community, czasopisma NATURE. Magdalena Śmiech w 2018 roku odbyła dwumiesięczny staż w RIKEN Center for Brain Science (CBS) w Japonii w ramach prestiżowego RIKEN CBS Summer Program, gdzie przez dwa miesiące realizowała przygotowany przez nią projekt oraz uczestniczyła w serii wykładów, prowadzonych przez najlepszych specjalistów z całego świata. Swoje doświadczenia przedstawiła w postaci artykuł dostępnego na stronie czasopisma NATURE: https://www.nature.com/articles/d41586-018-07869-x

Konkurs na stanowisko dyrektora Stacji Naukowej PAN w Wiedniu

Prezes Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Stacji Naukowej PAN w Wiedniu. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: https://instytucja.pan.pl/images/2019/praca/konkurs_na_stanowisko_dyrektora_jednostki_pomocniczej_PAN_Naukowa_Stacja_w_Wiedniu.pdf

Sukces dr Taniguchi w programie Horyzont 2020

Międzynarodowe konsorcjum z udziałem Dr Hiroaki Taniguchi z Zakładu Embriologii Doświadczalnej Instytutu odniosło duży sukces w programie Horyzont 2020 (konkurs SFS-30-2018-2019-2020) i otrzymało finansowanie w wysokości 6 mln EUR na realizację projektu BovReg – „Identification of functionally active genomic features relevant to phenotypic diversity and plasticity in cattle”.

Konkurs otwarty na stanowisko badawczo-techniczne ( post-doc) w Zakładzie Doskonalenia Zwierząt w ramach projektu NCN pt. „Regulacje epigenetyczne w tkankach gruczołu sutkowego krów zakażonych gronkowcami koagulazo-dodatnimi lub koagulazo-ujemnymi"

Szczegółowe wymagania stawiane kandydatom na stanowisko post-doc:
- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych, biologicznych bądź pokrewnych;
- posiadanie sprecyzowanych zainteresowań badawczych z zakresu biotechnologii zwierząt, poparte dorobkiem naukowym obejmującym oryginalne prace twórcze, w tym zwłaszcza publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports;
- kierowanie bądź udział w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
- Znajomość technik analitycznych,
- biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
- znajomość pakietu Microsoft Office
- znajomość obsługi programów statystycznych oraz doświadczenie w badaniach nad epigenetyką będą dodatkowym atutem

Post-doc position in the project OPUS NCN entitled: “Study of transcriptional networks disruption on the development of liver cancer”

Our study aims to demonstrate that pathogenic mutations of HNF4A cause dysregulation of several gene expressions and induce hepatic tumorigenesis. Therefore, the immediate gain in knowledge expected from this project is evaluation of the role of the HNF4A mutations in liver cancer onset. To answer this question, we will introduce mutations using CRISPR-Cas9 system in mouse embryos and human normal liver cell lines and subsequently perform functional assays. Our study also aims to support the ongoing efforts at improving the early detection of cancers, thereby contributing to the field of preventive medicine.

Konkurs otwarty na stanowisko badawczo-techniczne ( post-doc) w Zakładzie Doskonalenia Zwierząt w ramach projektu NCN pt. „Regulacje epigenetyczne w tkankach gruczołu sutkowego krów zakażonych gronkowcami koagulazo-dodatnimi lub koagulazo-ujemnymi

Szczegółowe wymagania stawiane kandydatom na stanowisko badawczo-techniczne (post-doc):
- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych, biologicznych bądź pokrewnych;
- posiadanie sprecyzowanych zainteresowań badawczych z zakresu biotechnologii zwierząt, poparte dorobkiem naukowym obejmującym oryginalne prace twórcze, w tym zwłaszcza publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports;
- kierowanie bądź udział w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
- Znajomość technik biologii molekularnej oraz analitycznych (obowiązkowo: izolacja DNA, RNA I białka z tkanek, PCR i RT-qPCR, bisulfidowa konwersja i pirosekwencjonowanie, włączając projektowanie primerów, ELISA,
- biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
- znajomość pakietu Microsoft Office
- znajomość obsługi programów statystycznych oraz doświadczenie w badaniach nad epigenetyką będą dodatkowym atutem
- wysoka ocena pracy doktorskiej potwierdzona opinią opiekuna naukowego

Recruitment for PhD Studies in English

Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences opens recruitment for PhD Studies in English in the following fields: cell biology, molecular biology, biotechnology, biochemistry.

Spotkanie Międzynarodowego Towarzystwa Etologii Stosowanej (ISAE) Regionu Wschodniej i Zachodniej Europy Środkowej pt. „Preferencje zwierząt a ich dobrostan”

W dniach 11-12 czerwca 2018 roku odbyło się w Warszawie spotkanie Międzynarodowego Towarzystwa Etologii Stosowanej (ISAE) Regionu Wschodniej i Zachodniej Europy Środkowej pt. „Preferencje zwierząt a ich dobrostan”. Głównym organizatorem spotkania była dr hab. Aleksandra Górecka-Bruzda wraz z zespołem z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN przy współudziale Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego i Polskiego Towarzystwa Etologicznego.

CYTOWANIE BADAŃ PRACOWNIKÓW INSTYTUTU W NATURE PUBLISHING GROUP

W czerwcowym numerze czasopisma naukowego Scientifc Reports (Nature Publishing Group) została zacytowana praca autorstwa pracowników Instytutu:
Starzyński RR, Canonne-Hergaux F, Lenartowicz M, Krzeptowski W, Willemetz A, Styś A, Bierła J, Pietrzak P, Dziaman T, Lipiński P. - Ferroportin expression in haem oxygenase 1-deficient mice. Biochem J. 2013, 449(1):69-78. doi: 10.1042/BJ20121139

Recruitment for PhD Studies in English

Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences opens recruitment for PhD Studies in English in the following fields: molecular genetics and animal breeding; animal biotechnology and experimental embryology; animal behaviour; animal production systems, quality of food of animal origin; biodiversity.

PUBLIKACJA DOTYCZĄCA TECHNOLOGII KOMOREK MACIERZYSTYCH

Naukowcy z Zakładu Biologii Molekularnej, Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN oraz Grup Badawczych Edycji Genomu i Reprogramowania Komórkowego, Centrum Medycyny Molekularnej im. Maxa Delbrücka (MDC) w Berlinie opisali, w jaki sposób mitochondria są zaangażowane w procesy utrzymania i wyjścia komórek macierzystych ze stanu pluripotencji oraz dynamiki pluripotencji i metabolizmu energetycznego komórek macierzystych.

Wybory Dyrektora Regionalnego Europy Wschodniej Międzynarodowego Związku Hodowców Kóz (International Goat Association – IGA)

23 lutego 2018 roku Regionalni Dyrektorzy oraz Przedstawiciele Krajowi International Goat Association w składzie Juan Capote (przewodniczący), Jean-Marie Luginbuhl (współprzewodniczący), Davinia Sanchez, Dilip Bhandari, Zhang Yingjie (członkowie) w głosowaniu jawnym na Dyrektora Regionalnego Europy Wschodniej wybrali prof. dr hab. Emilię Bagnicką z IGHZ PAN w Jastrzębcu.

Udział dr Taniguchi w promocji polskiej nauki

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Tokio przekazała na ręce Dyrektora Instytutu podziękowanie dla Pana dr Hiroakiego Taniguchi z IGiHZ PAN, za pomoc w organizacji forum naukowego „Medycyna Polska XXI wieku”, które odbędzie się w siedzibie Ambasady RP w Tokio.

The joint East and West Central Europe ISAE Regional Meeting 11-12 June 2018, Warsaw, Poland “Animal preferences and animal welfare"

Institute of Genetics and Animal Breeding Polish Academy of Sciences, Polish Ethological Society, Nencki Institute of Experimental Biology of the Polish Academy of Sciences and International Society for Applied Ethology call for abstracts for The joint East and West Central Europe ISAE Regional Meeting, 11 -12 June 2018, Warsaw, Poland “Animal preferences and animal welfare”. Young researchers and students are particularly encouraged to present their research in behavioural sciences. Please find the leaflet and registration form here.

3 SPOTKANIE POLSKIEGO KLUBU BIOLOGII ŻELAZA

Iron: Anno Domini 2017
The current year is plentiful in science events devoted to biology of iron. After the 7th Meeting of the International BioIron Society (IBIS) at UCLA in May, and the European Iron Club Meeting (EIC) in Münster in June, the time has come for the 3rd Meeting of the Polish Iron Club (PIC), this year organized at The University of Gdansk.

Wyniki konkursów OPUS 13 i PRELUDIUM 13

Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie internetowej listę projektów, które uzyskały finansowanie w ramach konkursów Opus 13 i Preludium 13. Nabór wniosków we wspomnianych konkursach trwał do 15 marca 2017 r. do 22 czerwca 2017 r. Na finansowanie projektów NCN przeznaczyło blisko 430 mln

Projekt doktorancki IGiHZ PAN we współpracy z Irlandia i Wielką Brytanią

Dr Joanna Marchewka z Zakładu Zachowania się Zwierząt IGiHZ PAN, we współpracy z Teagasc (Agriculture and Food Development Authority), Irlandia oraz SRUC (Scotland’s Rural College, Edynburg), Wlk. Brytania, zdobyła finansowanie w wysokości 102 tys. € na 4-letni projekt badawczy pt. The implications of chronic stress in gestating sows for sow performance and welfare and for the resilience of her piglets to stress and disease

NOMINACJE PROFESORSKIE

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Kolejne cytowanie badań pracowników Instytutu w Science

W czerwcowym numerze prestiżowego czasopisma naukowego Science została zacytowana praca współautorstwa pracownika Instytutu - de Bakker A G. Fowler DA, den Oude K, Dondorp E,M, Navas C, D, . HORBAŃCZUK J,O Sire, J,Y , Szczerbińska D, Richardson M,K - 2013- Digit loss in archosaur evolution and the interplay between selection and constraints – NATURE 500, 445-448,

GRANT HARMONIA PRZYZNANY IGiHZ PAN

Dr hab. inż. Paweł Lisowski otrzymał finansowanie prestiżowego projektu HARMONIA pt: “Badanie predyspozycji genetycznej do rzadkich chorób neurorozwojowych: Integracja analiz genomu, transkryptomu i metylomu z modelowaniem przy użyciu technik inżynierii genomu indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych człowieka różnicowanych do neuronów funkcjonalnych”, 1 474 850 PLN.

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-01-31-maestro8-harmonia8-sonatabis6-wyniki?language=en

3 SPOTKANIE POLSKIEGO KLUBU BIOLOGII ŻELAZA

Na spotkaniu organizacyjnym, które odbyło się dzięki gościnności prof. Michała Woźniaka - kierownika Katedry i Zakładu Chemii Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w dniu 21 października, w którym ponadto wzięli udział dr Anna Wróblewska, dr hab. Katarzyna Sikorska,prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz i ja, niżej podpisany, ustaliliśmy, że 3 Spotkanie Polskiego Klubu Biologii Żelaza odbędzie się w Gdańsku, najprawdopodobniej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w dniach 15-16 września 2017

Granty NCN dla naukowców Instytutu

dr Łukasz Huminiecki otrzymał finansowanie projektu pt . " A cis-plus-trans predictive model of mammalian gene expression" w prestiżowym Konkursie POLONEZ 2 na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy współfinansowane z programu ramowego Horyzont 2020 w ramach działań Marie Skłodowska-Curie COFUND

Duże zainteresowanie wynikami badań etologicznych koni

Praca zespołu Aleksandra Górecka-Bruzda, Carole Fureix, Anne Ouvrard, Marie Bourjade, Martine Hausberger "Investigating determinants of yawning in the domestic (Equus caballus) and the Przewalski (Equus ferus Przewalskii) horse" Science of Nature 2016 doi: 10.1007/s00114-016-1395-7 pozyskuje kolejne cytowania w prasie branżowej.

DYPLOM UZNANIA OD REKTORA SGGW DLA PRACOWNIKÓW IGHZ PAN

W dniu 3 października, na inauguracji roku akademickiego na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, pracownikom naszego Instytutu: prof. dr hab. Emilii Bagnickiej, dr Justynie Jarczak, dr hab., Ninie Strzałkowskiej, dr hab. Arturowi Jóźwikowi, prof. IGHZ oraz prof. dr hab. Józefowi Krzyżewskiemu zostały wręczone DYPLOMY UZNANIA Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NAGRODA POLSKIEGO TOWARZYSTWA WETERYNARYJNEGO DLA PRACOWNIKA IGHZ PAN

Na Kongresie Towarzystwa Weterynaryjnego w Lublinie 24 września 2016 r. praca pt: „Effect of microencapsulated sodium butyrate in the close-up diet on performance of dairy cows in the early lactation period” autorstwa Z. Kowalskiego, P. Górki, J. Flagi, A. Barteczko, J. OPRZĄDEK, R. Zabielskiego otrzymała wyróżnienie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

EAAP, Belfast 2016

Prof. Jolanta Oprządek oraz dr Joanna Marchewka z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu wzięły udział w 67 dorocznym spotkaniu Europejskiej Federacji Nauk o Zwierzętach w dniach 29 sierpnia - 2 września 2016 r. w Belfaście (Wielka Brytania).

BBC Earth o publikacji z dziedziny etologii koni

Praca autorstwa dr hab A. Góreckiej-Bruzda A, C. Fureix , A. Ouvrard, M. Bourjade, M. Hausberger. “Investigating determinants of yawning in the domestic (Equus caballus) and PRZEWALSKI (Equus ferus przewalskii) horses,” The Science of Nature, August 2016, DOI 10.1007/s00114-016-1395-7 została zaprezentowana na stronie BBC Earth w dwa tygodnie po ukazaniu się.

Cytowania w SCIENCE

Praca pt. „The Effect of Acute and Chronic Social Stress on the Hippocampal Transcriptome in Mice” autorstwa Stankiewicz AM, Goscik J, Majewska A, Swiergiel AH, Juszczak GR. (PLoS One. 2015;10(11):e0142195) została zacytowana w Science:

Wizyta naukowa w COLORADO STATE UNIVERSITY

13.06.2016 podczas pobytu pracowników naukowych Instytutu w Colorado State University w USA prof. dr hab. J.O. Horbańczuk zaprezentował „ Research activity of IGAB PAS and possibilities of future join collaboration”, a dr hab. M.Pierzchała „Nutrigenomic biomedical studies based on various animal models".

Wyróżnienie dla IGHZ PAN i Dyrektora Instytutu - prowadzenie prestiżowego panelu – konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, 3.06.2016

W dniu 3 czerwca 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja „Horyzont 2020 - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy - możliwości i wyzwania dla Polski” zorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE pod patronatem Ministerstwa Rozwoju

Światowe dni Animal Welfare 5-6.05.2016 – Konsorcjum międzynarodowe (m.in. Holandia, Norwegia, Irlandia, Szkocja, Hiszpania)

W dniach 5.-6.05.2016 roku w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk zorganizowano międzynarodowe spotkanie ekspertów w dziedzinie dobrostanu i zachowania się oraz genetyki zwierząt. Zaproszono wybitnych specjalistów z zakresu dobrostanu zwierząt, którzy reprezentowali renomowane uniwersytety w Wageningen (Holandia), Bolonii (Włochy), Oslo (Norwegia), Edynburgu (Szkocja) oraz instytuty Teagasc z Irlandii oraz Neiker Tecnalia z Hiszpanii.