• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

XV Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) w Instytucie

10.05.17

 

Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE (www.krab.edu.pl) serdecznie zaprasza do udziału w XV Sympozjum KRAB, którego współorganizatorem i gospodarzem będzie Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk. Sympozjum odbędzie się 2 czerwca 2017 r. w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Jastrzębiec k/Warszawy, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka.

 

Celem Sympozjum jest prezentacja i omówienie stanowiska Polski do 9. Programu Ramowego UE z uwzględnieniem strategii rozwoju centrów badawczych w Polsce.

W Sympozjum udział potwierdził Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Jarosław Gowin.

W Sympozjum planowany jest udział laureatów projektów REGPOT, którzy zaprezentują doświadczenia i sukcesy polskich jednostek naukowych w projektach UE dotyczących rozwoju potencjału badawczego.

Oczekujemy, że w Sympozjum weźmie udział około 100 uczestników. Mamy nadzieję, że Sympozjum przyczyni się do zwiększenia udziału polskich zespołów w programach badawczych UE.


Program Sympozjum dostępny jest tutaj: http://krab15.syskonf.pl/

 

Materiały z poprzedniego Sympozjum KRAB są dostępne na stronie Stowarzyszenia http://krab.edu.pl.

Uczestnictwo w Sympozjum jest bezpłatne. Rejestracja trwa do 25 maja 2017, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


2 czerwca o godz. 17:00 odbędzie się również otwarte Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KRAB.
 


Zapraszamy do rejestracji na stronie: http://krab15.syskonf.pl/ oraz do zgłaszania wystąpień na Sympozjum w trakcie Sesji plakatowej.

Tytuły ewentualnych plakatów prosimy podawać na formularzu rejestracyjnym w polu Uwagi.

 

 

 

Prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst                     Prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk    dr Zygmunt Krasiński
 

Prezes Zarządu KRAB                                   Członek Zarządu KRAB                     Członek Zarządu KRAB