• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

OFFER

Potwierdzanie pochodzenia zwierząt na podstawie badań DNA

 

W Instytucie wykonywane są rutynowo badania mikrosatelitarnych markerów DNA do kontroli pochodzenia koni arabskich czystej krwi i koni pełnej krwi angielskiej hodowanych w Polsce.W przypadku pojawienia się zapotrzebowania, kontrola pochodzenia na podstawie analizy DNA może być prowadzona również u innych gatunków zwierząt gospodarskich

Osoba odpowiedzialna:

Barbara Gralak tel. 22 736 70 77; 22 736 70 82 (e-mail: B.Gralak@ighz.pl)