• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Zakład Doskonalenia Zwierząt i Nutrigenomiki

Zamierzenia na przyszłość Zakładu Doskonalenia Zwierząt i Nutrigenomiki

W planowanych badaniach chcemy kontynuować wątki doskonalenia jakości produktów pochodzenia zwierzęcego i komfortu zwierząt poprzez poprawę warunków środowiskowych, redefinicję celów hodowlanych i rozszerzenie wykorzystania informacji genomicznej w selekcji zwierząt.