• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Laboratorium Proteomiki

Aparatura Badawcza:

 1. MALDI-TOF ultrafleXtreme Bruker TM

Spektrometr masowy UltrafleXtreme jest jednym z najnowszych osiągnięć technicznych w dziedzinie spektrometrii mas typu MALDI-TOF/TOF, oferuje szerokie możliwości w badaniach proteomicznych, analizę typu Top-Down sekwencji białkowych, poszukiwanie biomarkerów czy obrazowanie profili białkowych tkanek MALDI,. UltrafleXtreme jest idealnym narzędziem w badaniach obejmujących następujące zagadnienia :

 • identyfikację białek z żelu 2D (peptide mass fingerprinting w trybie MS i MS/MS)
 • identyfikację i analizę ilościową białek metodą LC-MALDI (wspiera większość metod znakowania izotopami tj. ICPL, iTRAQ czy ICAT)
 • zaawansowane analizy biomarkerów
 • MALDI Imaging (obrazowanie tkanek w celu zbadania dystrybucji przestrzennej różnego rodzaju cząsteczek na podstawie ich mas)
 • sekwencjonowanie de novo (tryb LID lub high-energy CID)
 1. amaZon speed ETD Bruker TM

Spektrometr masowy amaZon speed ETD  jest analizatorem typu pułapki jonowej współpracującym z systemami chromatografii cieczowej (LC-MS/MS) umożliwia przeprowadzanie wielokrotnych eksperymentów fragmentacyjnych MSn.

Najważniejsze cechy systemu:

 • najszerszy dostępny zakres mas w standardzie – do 6.000 m/z
 • możliwość badania jonów dodatnich i ujemnych tego samego piku LC z czasem przełączania polaryzacji < 1 ms
 • najlepsza czułość oraz dokładność mas wśród pułapek jonowych
 • biblioteki dla analiz MS i MSn
 • oprogramowanie do analiz białek/peptydów, biomarkerów, metabolitów, sekwencjonowania de novo, etc.
 • zintegrowany pakiet oprogramowania Compass umożliwiający sterowanie większością dostępnych na rynku systemów HPLC, nanoLC i autosamplerów
 • możliwość walidacji IQ/OQ/PV
 1. The UltiMate® 3000 Nano LC systems Dionex
 2. Proteineer fc II TM -The LC-MALDI Fraction Collector Bruker TM
 3. Image Prep TM -Patented Matrix Preparation for MALDI Tissue Imaging Bruker TM
 4. EXQuest Spot Cutter Bio-rad

Oprogramowanie Proteinscape umożliwia interaktywną analizę danych wykorzystaniem serwera MASCOT, tworzenia skryptów autooptymalizacyjnych oraz integracji z pakietem oprogramowania do kompleksowego zarządzania projektami proteomicznymi.