• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Dział finansowo - księgowy

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Barbara Pociecha (Z-ca Dyrektora ds. Finansowych) tel. 22 736-70-04, e-mail: barbara.pociecha@igbzpan.pl
Jolanta Gulczyńska (Z-ca Głównej Księgowej) tel. 22 736-70-06, e-mail: j.gulczynska@igbzpan.pl
Karolina Marciniak tel. 22 736-70-06, e-mail: k.marciniak@igbzpan.pl
Aneta Marynowska tel. 22 736-70-08, e-mail: a.marynowska@igbzpan.pl
Wioletta Borowiecka tel. 22 736-70-08, e-mail: w.borowiecka@igbzpan.pl