• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Dział finansowo - księgowy

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Agnieszka Skwara (Główna Księgowa) tel. 22 736-70-04, e-mail: a.skwara@igbzpan.pl
Jolanta Gulczyńska (Z-ca Głównej Księgowej) tel. 22 736-70-06, e-mail: j.gulczynska@igbzpan.pl

Renata Tolak tel. 22 736-70-06, e-mail: r.tolak@igbzpan.pl
Beata Wiktorowska tel. 22 736-70-08, e-mail: b.wiktorowska@igbzpan.pl
Magdalena Chmielecka tel. 22 736-70-08, e-mail: m.chmielecka@igbzpan.pl