• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Zakład Biotechnologii i Nutrigenomiki

Kierunki badań Zakładu Biotechnologii i Nutrigenomiki

 

 1. Badania z zakresu nutrigenomiki, epigenetyki, metabolomiki oraz genomiki  funkcjonalnej, w obszarze zarówno nauk o zwierzętach, jak i nauk o zdrowiu 
 2. Doskonalenie odżywczych i prozdrowotnych właściwości surowców i produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego wytwarzanych w zrównoważonych systemach produkcji, obejmujących dobrostan zwierząt i zachowanie środowiska przyrodniczego
 3. Związki bioaktywne w diecie zwierząt a jakość produktów pochodzenia zwierzęcego
 4. Doskonalenie cech funkcjonalnych zwierząt