• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Zakład Biotechnologii i Nutrigenomiki

Kierunki badań Zakładu Biotechnologii i Nutrigenomiki

 1. Modyfikowanie składu  mleka krów i kóz oraz doskonalenie cech użytkowości mięsnej bydła, kóz i owiec.
 2. Wpływ  zróżnicowanych systemów produkcji i warunków utrzymania zwierząt na jakość surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, a w tym wpływ metod ekologicznego chowu bydła mlecznego na wartość biologiczną produkowanego mleka, dobrostan zwierząt i wskaźniki produkcyjne stada.
 3. Związek polimorfizmu wybranych genów i ich ekspresji z cechami produkcyjnymi  i stanem zdrowia zwierząt.
 4. Związek między wskaźnikami stresu metabolicznego krów i kóz a poziomem wydajności, profilem metabolicznym i stanem zdrowotnym gruczołu mlekowego.
 5. Wykorzystanie danych o wartości hodowlanej i użytkowości zwierząt w optymalizacji zarządzania stadem.
 6. Wykorzystanie metod genetyki populacji i bioinformatyki dla optymalizacji krajowych systemów doskonalenia zwierząt gospodarskich.
 7. Doskonalenie chowu i hodowli strusi, obejmujące ich genetykę oraz  użytkowanie nieśne i mięsne.
 8. Doskonalenie metod oceny wartości użytkowej i hodowlanej koni wierzchowych oraz doskonalenie cech koni sportowych.