• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Dział obsługi nauki

DZIAŁ OBSŁUGI NAUKI
dr inż. Cyprian Tomasik (kierownik Działu Obsługi Nauki) tel. 22 756-14-09, e-mail: c.tomasik@igbzpan.pl

PLANOWANIE I KOORDYNACJA BADAŃ
dr inż. Bogumiła E. Zima-Kulisiewicz, tel. 22 736-70-13, e-mail: e.zima-kulisiewicz@igbzpan.pl
mgr Miłosz Szmajda, tel. 22 736-70-13, e-mail: m.szmajda@igbzpan.pl

BIBLIOTEKA:

Danuta Siwiec, e-mail: d.siwiec@igbzpan.pl, tel. 22 736-70-00

WYDAWNICTWA:
Danuta Siwiec, d.siwiec@igbzpan.pl