• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Zebrania Naukowe 2022

Zebrania naukowe 2022

Tytuł

Godzina i data

Prowadzący

Link do spotkania

Innovative approaches for MDS/AML treatment

08.04.2022 g. 9:00

dr Łukasz Szymański

link

Therapeutic effects of ATRA in Leukemia

22.04.2022 g. 9:00

prof. Arthur Zelent

link