• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

DEPARTMENT OF MOLECULAR BIOLOGY

Kierunki badań Zakładu Biologii Molekularnej

  1. Regulacja komórkowego ogólnoustrojowego metabolizmu żelaza i miedzi u ssaków
  2. Bioinformatyka, genomika funkcjonalna i ewolucja molekularna
  3. Nowe terapie w leczeniu nowotworów złośliwych

W 2020r. utworzony został zespół zajmujący się nowymi terapiami nowotworów krwi.