• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Terminy Obron Rozpraw Doktorskich, Recenzje

 

Imię Nazwisko

Data rozpoczęcia postępowania

Termin obrony

Data zakończenia postępowania

Tytuł rozprawy

Promotor

Grzegorz Grodkowski

31.05.2017

06.03.2024

 

Przydatność dwóch ras bydła mlecznego (polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej i brunatnej szwajcarskiej) w ekologicznym systemie produkcji na podstawie analizy jakości mleka i dobrostanu krów

dr hab. Tomasz Sakowski

Aneta Jaszczyk08.03.201929.11.2023 godz. 11:0029.11.2023Effects of prolonged treatment with corticosterone on brain transcriptome in laboratory miceprof. dr hab. Tadeusz Jezierski

Katarzyna Michniak

08.03.2019

06.03.2024

 

The role of the hippo pathway in the trophectoderm lineage specification in the rabbit embryo

dr hab. Anna Piliszek

Martyna Łagoda

08.03.2019

28.02.2023
godz. 12:00

28.02.2023

Konsekwencje przewlekłego stresu podczas ciąży dla wydajności reprodukcyjnej i dobrostanu loch

dr hab. Joanna Marchewka

Effi Haque

07.03.2019

26.10.2022
godz. 8:45

26.10.2022

Ocena wpływu mutacji genów z rodziny NRF2 i HNF występujących w ludzkim raku wątroby na aktywność transkrypcyjną w komórkach ssaków

dr hab. Hiroaki Taniguchi

Anna Milczarek(z domu Gajowiak)

19.02.2013

27.05.2022
godz. 10:15

27.05.2022

Rola dysmutazy ponadtlenkowej 1 (SOD1) w regulacji metabolizmu żelaza u myszy

prof. dr hab. Paweł Lipiński 

Martyna Kozłowska

07.03.2019

27.05.2022
godz. 8:45

27.05.2022

Świeża i zakiszona lucerna siewna (Medicago sativa L.) jako źródło saponin oddziaływujących na poziom produkcji metanu oraz proces biouwodorowania u krów mlecznych

dr hab. Artur Jóźwik, prof. IGBZ

Magdalena Śmiech

20.02.2018

19.05.2021
godz. 8:45

19.05.2021

Badanie wpływu wybranych mutacji genu BRAF na rozwój nowotworu wątroby – badania modelowe z wykorzystaniem linii komórkowych ssaków

Prof. dr hab. Mariusz Pierzchała

Anna Chołoniewska

20.02.2018

23.02.2021
godz. 8:45

23.02.2021

Wpływ warunków hodowli in vitro na rozwój przedimplantacyjnych zarodków królika

Prof. dr hab. Jacek A. Modliński

Paweł Leszczyński

20.02.2018

23.02.2021
godz. 10:15

23.02.2021

Rola białka PRDM3 w procesie różnicowania neuronalnego

Prof. dr hab. Mariusz Pierzchała

Agnieszka Szostak

23.11.2015

17.11.2020
godz. 8:45

17.11.2020

Effect of a diet enriched with omega-6 and omega-3 fatty acids on the pig liver transcriptome

Prof. dr hab. Mariusz Pierzchała

Mateusz Szudzik

15.05.2018

17.11.2020
godz. 10:15

17.11.2020

Wpływ suplementacji mieszanej prosiąt żelazem na metabolizm tego mikroelementu, rozwój osobniczy i jakość tuszy u świń rasy wbp i linii 990

dr hab. inż. Rafał Radosław Starzyński

Kamila Stepanow

15.05.2018

27.02.2020
godz. 11:30

27.02.2020

Wpływ diety o zróżnicowanej zawartości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-6 / omega-3 na profil proteomiczny i metabolizm wątroby myszy

Prof. dr hab. Mariusz Pierzchała

Agata Kokocińska-Kusiak

31.05.2017

27.02.2020
godz. 10:00

27.02.2020

Identyfikacja zapachowych biomarkerów czerniaka w moczu myszy z zastosowaniem metod behawioralnych i analitycznych

Prof. dr hab. Tadeusz Jezierski 

Daria Reczyńska

28.02.2017

20.11.2018
godz. 10:15

20.11.2018

Ekspresja bialek ostrej fazy i katelicydyn w kom6rkach krwi i mleka k6z mlecznych w odpowiedzi na zakaZenie lentiwirusem matych przeLuw aczy (SRLV)

Prof. dr hab. Emilia Bagnicka

Dawid Winiarczyk

24.05.2016

20.11.2018
godz. 8:45

20.11.2018

Apoptoza w oocytach i przedimplantacyjnych zarodkach myszy

Prof. dr hab. Jacek A. Modliński