• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Terminy Obron Rozpraw Doktorskich, Recenzje

05.01.23

Imię Nazwisko

Data rozpoczęcia postępowania

Termin obrony

Data zakończenia postępowania

Tytuł rozprawy

Promotor

Martyna Łagoda

08.03.2019

28.02.2023
godz. 12:00

28.02.2023

Konsekwencje przewlekłego stresu podczas ciąży dla wydajności reprodukcyjnej i dobrostanu loch

dr hab. Joanna Marchewka

Effi Haque

07.03.2019

26.10.2022
godz. 8:45

26.10.2022

Ocena wpływu mutacji genów z rodziny NRF2 i HNF występujących w ludzkim raku wątroby na aktywność transkrypcyjną w komórkach ssaków

dr hab. Hiroaki Taniguchi

Anna Milczarek(z domu Gajowiak)

19.02.2013

27.05.2022
godz. 10:15

27.05.2022

Rola dysmutazy ponadtlenkowej 1 (SOD1) w regulacji metabolizmu żelaza u myszy

prof. dr hab. Paweł Lipiński 

Martyna Kozłowska

07.03.2019

27.05.2022
godz. 8:45

27.05.2022

Świeża i zakiszona lucerna siewna (Medicago sativa L.) jako źródło saponin oddziaływujących na poziom produkcji metanu oraz proces biouwodorowania u krów mlecznych

dr hab. Artur Jóźwik, prof. IGBZ

Magdalena Śmiech

20.02.2018

19.05.2021
godz. 8:45

19.05.2021

Badanie wpływu wybranych mutacji genu BRAF na rozwój nowotworu wątroby – badania modelowe z wykorzystaniem linii komórkowych ssaków

Prof. dr hab. Mariusz Pierzchała

Anna Chołoniewska

20.02.2018

23.02.2021
godz. 8:45

23.02.2021

Wpływ warunków hodowli in vitro na rozwój przedimplantacyjnych zarodków królika

Prof. dr hab. Jacek A. Modliński

Paweł Leszczyński

20.02.2018

23.02.2021
godz. 10:15

23.02.2021

Rola białka PRDM3 w procesie różnicowania neuronalnego

Prof. dr hab. Mariusz Pierzchała

Agnieszka Szostak

23.11.2015

17.11.2020
godz. 8:45

17.11.2020

Effect of a diet enriched with omega-6 and omega-3 fatty acids on the pig liver transcriptome

Prof. dr hab. Mariusz Pierzchała

Mateusz Szudzik

15.05.2018

17.11.2020
godz. 10:15

17.11.2020

Wpływ suplementacji mieszanej prosiąt żelazem na metabolizm tego mikroelementu, rozwój osobniczy i jakość tuszy u świń rasy wbp i linii 990

dr hab. inż. Rafał Radosław Starzyński

Kamila Stepanow

15.05.2018

27.02.2020
godz. 11:30

27.02.2020

Wpływ diety o zróżnicowanej zawartości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-6 / omega-3 na profil proteomiczny i metabolizm wątroby myszy

Prof. dr hab. Mariusz Pierzchała

Agata Kokocińska-Kusiak

31.05.2017

27.02.2020
godz. 10:00

27.02.2020

Identyfikacja zapachowych biomarkerów czerniaka w moczu myszy z zastosowaniem metod behawioralnych i analitycznych

Prof. dr hab. Tadeusz Jezierski 

Daria Reczyńska

28.02.2017

20.11.2018
godz. 10:15

20.11.2018

Ekspresja bialek ostrej fazy i katelicydyn w kom6rkach krwi i mleka k6z mlecznych w odpowiedzi na zakaZenie lentiwirusem matych przeLuw aczy (SRLV)

Prof. dr hab. Emilia Bagnicka

Dawid Winiarczyk

24.05.2016

20.11.2018
godz. 8:45

20.11.2018

Apoptoza w oocytach i przedimplantacyjnych zarodkach myszy

Prof. dr hab. Jacek A. Modliński