• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Zakład Behawioru i Dobrostanu Zwierząt

ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Zakładu Behawioru i Dobrostanu Zwierząt

 1.   Określenie genetycznych, epigenetycznych i neurofizjologicznych uwarunkowań zachowania się i dobrostanu zwierząt,

 2. Badanie zdolności poznawczych zwierząt w farmakologicznych modelach uzależnień, schizofrenii i chorób neurodegeneracyjnych

 3. Określenie wpływu środowiska wczesnego życia osobniczego na zachowanie (w szczególności agresję) oraz molekularne i fizjologiczne mechanizmy regulujące zachowanie

 4. Wpływ stresu prenatalnego na dobrostan i behawior zwierząt

 5. Epigenetyczne czynniki warunkujących różnice w zachowaniu ukształtowanym w szkoleniu oraz dobrostanu u policyjnych psów służbowych.

 6. Badanie roli węchu i zapachu w behawiorze zwierząt modelowych i gospodarskich.

 7. Identyfikacja lotnych substancji zapachowych jako wczesnych markerów nowotworów z zastosowaniem metod biologicznych opartych na zmyśle węchu zwierząt i ludzi oraz metod chemiczno-analitycznych

 8. Identyfikacja molekularnych markerów genetycz­nych wybranych cech behawioralnych zwierząt modelowych i gospodarskich, ze szczególnym uwzględnieniem dobrostanu

 9. Ocena dobrostanu zwierząt gospodarskich w warunkach fermowych ze szczególnym uwzględnieniem behawioralnych i fizjologicznych wskaźników bólu u zwierząt.