• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Harmonogram Rekrutacji i Proponowane Tematy (rok akademicki 2020/2021)

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności 2020/2021

1 września 2020

Rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021

1-11 września 2020

Składanie dokumentów w kancelarii IGBZ PAN lub PIWET-PIB

16-18 września 2020

Prezentacje zainteresowań badawczych kandydatów i rozmowy kwalifikacyjne

do 22 września 2020

Ogłoszenie wyników postepowania rekrutacyjnego

 

Proponowane tematy badawcze (rok akademicki 2020/2021):

Dyscyplina: zootechnika i rybactwo

Miejsce realizacji pracy: IGBZ PAN

 1. Możliwości terapeutyczne zastosowania antagonisty HMMR w mysim modelu miażdżycy i nadciśnienia tętniczego.
 2. Molekularne mechanizmy transportu żelaza przez łożysko a regulacja metabolizmu żelaza noworodków świni domowej i dzika: badania porównawcze.
 3. Identyfikacja i funkcjonalna charakterystyka mutacji mtDNA w nowotworach złośliwych gruczołu mlekowego u psów na podstawie badań genomicznych, epigenomicznych i proteomicznych.
 4. Rola mikrobiomu w schizofrenii.
 5. Mechanizmy różnicowania trofektodermy w przedimplantacyjnych zarodkach królika
 6. Dobrostan i behawior drobiu utrzymywanego w ekstensywnym systemie produkcji

Dyscyplina: weterynaria

Miejsce realizacji: PIWET-PIB

 1. Ocena wiązania mikotoksyn w paszach przez sorbenty w badaniach in vitro i in vivo

 

Harmonogram w formacie pdf dostępny do pobrania poniżej: