• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Harmonogram Rekrutacji (rok akademicki 2022/2023)

W ramach postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2022/2023 do Szkoły Doktorskiej Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności zgodnie z §9 zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej kształcenie w dyscyplinie zootechnika i rybactwo rozpoczną kandydaci, których stypendium doktoranckie finansowane będzie ze środków zewnętrznych (granty), w tym z programów i przedsięwzięć ustanowionych na podstawie art. 376 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w celu realizacji polityki naukowej państwa, podlegający oddzielnej rekrutacji, przeprowadzanej na zasadach zgodnych z odpowiednimi przepisami prawa, innymi unormowaniami oraz programami regulującymi przyznawanie tych środków.

 

Poniżej przedstawiamy listę otwartych naborów do Szkoły Doktorskiej Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności, finansowanych ze środków zewnętrznych (grantów):

- Stypendium finansowane w ramach realizacji projektu OPUS 21 nr 2021/41/B/NZ5/04397 pt. „Przeprogramowanie epigenetyczne i kwas all-trans-retinowy w terapii zespołów mielodysplastycznych”

Dwa stypendia finansowane w ramach realizacji projektu OPUS 20 nr 2020/39/B/NZ4/02105 „Inter-strain chimeric mice to study the role of the placenta in the pathogenesis of neurodevelopmental disorders”

- Stypendium finansowane w ramach realizacji projektu PRELUDIUM BIS 3 nr 2021/43/O/NZ8/00711 „Adaptive significance of social touch in group-living mammals”

- Stypendium finansowane w ramach realizacji projektu PRELUDIUM BIS 2 nr 2020/39/O/NZ5/02467 „Analysis of the molecular mechanism of phosphorylated α-synuclein and ubiquitinated protein accumulation caused by dopaminergic neuron-specific NFE2L1 gene knockout”

- Stypendium finansowane w ramach realizacji projektu SONATA BIS 7 nr 2017/26/E/NZ3/0120  „Mechanizmy różnicowania trofektodermy w zarodkach królika”

Więcej informacji: https://www.igbzpan.pl/konkursy-na-stanowiska-naukowe-i-stypendia

Rekrutacja uzupełniająca:

- Stypendium finansowane w ramach realizacji projektu OPUS 21 nr 2021/41/B/NZ5/04397 pt. „Przeprogramowanie epigenetyczne i kwas all-trans-retinowy w terapii zespołów mielodysplastycznych”

 

-----------------------------

Lista doktorantów Szkoły Doktorskiej nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023 w dyscyplinie zootechnika i rybactwo:


Joanna Czyrska    (finansowanie w ramach otwartego konkursu na stypendium doktoracnkie proj. nr 020/39/B/NZ4/02105)
Hossein Khodadadi    (finansowanie w ramach otwartego konkursu na stypendium doktoracnkie proj. nr 2020/39/O/NZ5/02467)
Patrycja Konowrocka    (finansowanie w ramach otwartego konkursu na stypendium doktoracnkie proj. nr 2017/26/E/NZ3/0120)
Piero Seddaiu    (finansowanie w ramach otwartego konkursu na stypendium doktoracnkie proj. nr 2021/43/O/NZ8/00711)

Dominika Żbikowska    (finansowanie w ramach otwartego konkursu na stypendium doktoracnkie proj. nr 020/39/B/NZ4/02105)

Karolina Maślańska-Gromadka (finansowanie w ramach otwartego konkursu na stypendium doktoracnkie proj. nr 2021/41/B/NZ5/04397)