• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Laboratorium Jakości Surowców

W dniu 7 stycznia 2013 Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie przyznało akredytację Nr AB 1398 dla Laboratorium Jakości Surowców i Produktów Pochodzenia Zwierzęcego oraz Pasz.

Laboratorium otrzymało akredytację w zakresie badanych obiektów:

1. Surowica zwierzęca - parametry biochemiczne krwi tj.:

Aktywność fosfatazy zasadowej; transaminazy alaninowej GPT; transaminazy asparaginowej GOT; cholinesterazy; kinaza kreatynowa; gamma-Glutamylotransferaza; Dehydrogenazy alfa-hydroksymaślanowej; dehydrogenazy glutaminianowej; dehydrogenazy mleczajowej; lipazy Stężenie wapnia;albumin (ALB2); bilirubiny całkowitej; cholesterolu ; cholesterolu HDL; cholesterolu LDL ; kreatyniny; glukozy; żelaza ; magnezu ; fosforanów; białka całkowitego; triglicerydów

2. Pasze skład fizykochemiczny tj.:

Zawartość: wilgotności, białka, włókna, popiołu, włókna – NDF  włókna – ADF włókna – ADL Strawność OM Strawność DM

3. Mięso skład fizykochemiczny tj.:

zawartość: wilgotnośc,i tłuszczu, białka, popiołu  

4. Jaja skład fizykochemiczny tj.:

Zawartość: tłuszczu, białka, popiołu, suchej masy

5. Mleko surowe skład fizykochemiczny tj.:

Zawartość tłuszczu ;białka, kazeiny ; laktozy; SM; SNF; mocznika ; kwasu cytrynowego; punkt zamarzania; zawartość wolnych kwasów tłuszczowych; gęstość; kwasowość °SH

Kierownik Laboratorium - dr hab. Artur Jóźwik, aa.jozwik@ighz.pl, tel. 22 736-70-98