• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów ze środków funduszu pomocy materialnej Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt, Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu