• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Projekty zagraniczne

BovReg - Identification of functionally active genomic features relevant to phenotypic diversity and plasticity in cattle

Kierownik projektu: dr Hiroaki Tanigchi

okres realizacji: 2019-2023

 

The implications of chronic stress in gestating sows for sow performance and welfare and for the resilience of her piglets to stress and disease

kierownik projektudr Joanna Marchewka

okres realizacji: 2018-2021

typ projektu: WALSH Foundation

 

Promoting young stock and cow health and welfare by natural feedig sytems, ProYoungStock

kierownik projektudr hab Tomasz Sakowski

okres realizacji: 2018-2021

typ projektu: CORE Organic Cofund

 

Optimising the use of the free range as the key to improve organic chicken production, FreeBirds

kierownik projektu: dr Joanna Marchewka

okres realizacji: 2018-2021

typ projektu: CORE Organic Cofund

 

Increasing productivity, resorce efficiency and product qualityto increase the economic competitiveness of forage ang grazing based cattle production systems, SussCatt

kierownik projektudr hab Tomasz Sakowski

okres realizacji: 2017-2020

typ projektu: ERA-NET CO-FUND

 

A cis-plus-trans predictive model of gene expression

kierownik Projektu: dr Łukasz Huminiecki

okres realizacji: 2016-2019

typ projektu: POLONEZ

 

ERAofART - Epigenetick Risk Assesment of Assisted Reproductive Technologies

Kierownik projektu: dr hab. Grażyna Ptak

Okres realizacji: 2016-2018

Typ projektu: Twinning HORIZON 2020

 

ANIMBIOGEN in EU Centrum Doskonałości - Genomika, Biotechnologia i Jakość Produktów Pochodzenia Zwierzęcego w Zrównoważonych Systemach Produkcji z uwzględnieniem Dobrostanu Zwierząt" - ANIMBIOGEN in EU to projekt realizowany przez Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu i finansowany ze środków 7. Programu Ramowego UE w działaniu Potencjał badawczy w latach 2009-2012.

Typ projektu: 7. Program Ramowy UE

 

AWARE - "Animal WelfAre Research in an enlarged Europe" w chwili obecnej jest jednym z największych projektów z zakresu dobrostanu zwierząt, skierowanym do realizacji w ramach 7 Programu Ramowego. W projekcie uczestniczy 14 wiodących jednostek badawczych z następujących krajów: Czechy, Turcja, Austria, Wielka Brytania, Estonia, Słowacja, Polska, Francja, Szwecja, Macedonia, Grecja, Chorwacja, Holandia.

Kierownik projektu: dr Marek Spinka, Instytut Nauki o Zwierzętach, Praga, Czechy

Okres realizacji: 2011-2014

Typ projektu: 7. Program Ramowy UE

 

FECUND - "Optimisation of early reproductive success in dairy cattle through the definition of new traits and improved reproductive biotechnology"

Kierownik projektu: dr John Lewis Williams, Fondazione Parco Tecnologico Padano, Włochy

Okres realizacji: 2013-2017

 

EPI-AGRI Focus Group: Robust & Resilient Dairy Production 2016-2017.

Osoba odpowiedzialna: dr Joanna Marchewka

 

TURKEY-LATOR: Turkey welfare indicators for improved animal welfare, health and sustainable food production.

Osoba odpowiedzialna: dr Joanna Marchewka

 

COST Action (CA15134): Synergy for preventing damaging behaviour in group housed pigs and chickens” (GroupHouseNet), Health and damaging behaviour.

Osoba odpowiedzialna: dr Joanna Marchewka

 

CORE Organic Plus: Towards preventive health management in native dual-purpose cattle adapted to organic pasture based production systems via novel breeding strategies based on novel trait recording. 

Osoba odpowiedzialna: dr hab. Tomasz Sakowski

Okres realizacji: 2015-2018