• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

GRANTY WEWNĘTRZNE

 1. Aleksandra Górecka-Bruzda „Zachowanie, tętno i zmienność tętna,  jako wskaźniki dobrostanu kóz mlecznych: próba oceny”
 2. Maria Grześ „Charakterystyka zmian epigenetycznych powstałych w genach ACSL1 oraz CPS1  w odpowiedzi na dietę wzbogaconą w kwasy linolowy i α-linolenowy u świń rasy pbz”
 3. Artur Jóźwik „Ocena wybranych parametrów stresu oksydacyjnego w mleku i krwi wysokowydajnych kóz po suplementacji zróżnicowanym poziomem aronii w diecie”
 4. Grzegorz Juszczak „Ekspresja białka c-fos w mózgu myszy o niskim i wysokim poziomu perseweracji”
 5. Agata Kokocińska “Wykrywanie markerów zapachowych nowotworów w moczu myszy z zastosowaniem metod behawioralnych i analitycznych”
 6. Rafał Starzyński „Wykorzystanie nanocząstek tlenku żelaza (Iron Oxide Nano Particles, IONPs,) w celu leczenia i zapobiegania niedokrwistości na tle niedoboru żelaza u nowo narodzonych prosiąt – badania pilotażowe.”
 7. Dawid Winiarczyk „Regulacja procesu apoptozy w oocycie i przedimplantacyjnym zarodku myszy na poziomie tran skryptu”
 8. Federica Zacchini „Effect of blastomere biopsy on placenta in mouse model”
 9. Hiroaki Taniguchi – „Achievement of Neuronal Differentation from Apidose-Derived Mesenchymal Stem Cells via Notch Signaling Pathway”
 10. Paweł Leszczyński „Określenie roli białek Prdm3 i Prdm16 w epigenetycznej kontroli różnicowania komórkowego w modelu neurogenezy in vitro
 11. Magdalena Śmiech – „Ocena wpływu wybranych mutacji w genie BRAF na proces transformacji nowotworowej hepatocytów z wykorzystaniem systemu CRISP/Cas9”