• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Zakład Behawioru i Dobrostanu Zwierząt

kierunki badań Zakładu Behawioru i Dobrostanu Zwierząt

 1. Znaczenie genotypu w dobrostanie i zachowaniu zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zmian transkryptomicznych w ośrodkowym układzie nerwowym związanych z zakłóceniem dobrostanu. 
 2. Badanie zdolności do rozwiązywania problemów w sytuacji stresowej.
 3. Genetyczne i środowiskowe zróżnicowanie efektywności zmysłu węchu u psów i jego wykorzystanie w wykrywaniu materiałów niebezpiecznych oraz chorób na podstawie zapachu.
 4. Zachowanie i dobrostan wybranych gatunków zwierząt żyjących w warunkach naturalnych.
 5. Badania nad zachowaniami socjalnymi świń
 6. Badania nad dobrostanem drobiu o przeznaczeniu mięsnym i nieśnym utrzymywanym w konwencjonalnych i alternatywnych systemach produkcji.