• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Harmonogram Rekrutacji i Proponowane Tematy (rok akademicki 2023/2024)

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności 2023/2024

3 lipca 2023

Rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2023/2024

3 lipca -10 sierpnia 2023

Składanie dokumentów w kancelarii IGBZ PAN lub PIWET-PIB

14-25 sierpnia 2023

Prezentacje zainteresowań badawczych kandydatów i rozmowy kwalifikacyjne

do 1 września 2023

Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego

 

Proponowane tematy badawcze (rok akademicki 2023/2024):

dyscyplina: zootechnika i rybactwo (IGBZ PAN)

Badanie wpływu środowiska na wczesnym etapie życia i (epi)genetyki na procesy poznawcze u zwierząt w kontekście neuroepigenetyki

/ The impact of early life environment and (epi)genetics on animal cognition using a neuroepigenetic approach

– dr Irene Camerlink

Wpływ metabolizmu lipidów na acetylację histonów podczas rozwoju zarodka myszy

/ Impact of lipid metabolism on histone acetylation during mouse embryo development

– dr Domenico Iuso

 

Lista doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2023/2024 w dyscyplinie zootechnika  i rybactwo:


Abdul Majid Khan   (finansowanie w ramach otwartego konkursu na stypendium doktoranckie proj. nr 2022/47/O/NZ3/03398)
Coralie Galvagnon   (finansowanie w ramach otwartego konkursu na stypendium doktoranckie proj. nr 2022/47/O/NZ8/01909)