• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

3 SPOTKANIE POLSKIEGO KLUBU BIOLOGII ŻELAZA

08.12.16

3 SPOTKANIE POLSKIEGO KLUBU BIOLOGII ŻELAZA

Gdańsk, 15-16 września 2017

Na spotkaniu organizacyjnym, które odbyło się dzięki gościnności prof. Michała Woźniaka - kierownika Katedry i Zakładu Chemii Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w dniu 21 października, w którym ponadto wzięli udział dr Anna Wróblewska, dr hab. Katarzyna Sikorska,prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz i ja, niżej podpisany, ustaliliśmy, że 3 Spotkanie Polskiego Klubu Biologii Żelaza odbędzie się w Gdańsku, najprawdopodobniej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w dniach 15-16 września 2017.

W programie Spotkania przewidujemy sesję poświeconą regulacji ekspresji hepcydyny, w której 3-4 zaproszonych naukowców wygłosi ok. 30-minutowe wykłady. Wzorem poprzedniego spotkania w Jastrzębcu pozostałą część Spotkania wypełnią krótkie (15-minutowe) wystąpienia członków PKBŻ.

W porozumieniu z prof. dr hab. Grzegorzem Węgrzynem, redaktorem naczelnym Acta Biochimica Polonica, ustaliliśmy, że streszczenia (redagowane po angielsku) przesłane na spotkanie będą opublikowane w ABP. Aby mogły się one ukazać na czas naszego spotkania (połowa września),powinny zostać wysłane do redakcji ABP w połowie lipca 2017.

Proszę zaglądać na stronę http://www.ighz.edu.pl, gdzie będą przekazywane kolejne informacje dotyczące naszego Spotkania. Apeluję również o przekazanie informacji o Spotkaniu Koleżankom i Kolegom, którzy jeszcze się nie zetknęli się z PKBŻ, a chcieliby do niego dołączyć.

Pozdrawiam

Paweł Lipiński