• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Biblioteka

Bibliotekarz: Danuta Siwiec, e-mail: d.siwiec@igbzpan.pl, tel. 22 736-70-00

Na koniec 2016 roku księgozbiór biblioteki liczył 14243 tomy (w tym7218 książek i 7025 czasopism). Zgromadzono 12 tytułów czasopism zagranicznych (6 tytułów z prenumeraty i 7 tytułów z wymiany) oraz 28 tytułów czasopism krajowych (20 tytułów z prenumeraty i 8 tytułów z wymiany). Biblioteka posiada również program MAK do katalogowania zbiorów.

Instytut Posiada dostęp do elektronicznej wersji czasopism naukowych udostępnianych poprzez konsorcjum Cambridge University Press – kolekcja STM oraz dostęp do zbiorów Biblioteki Wirtualnej Nauki udostępnianych w ramach licencji krajowej.

Z zasobów biblioteki można korzystać na miejscu lub w systemie wypożyczeń międzybibliotecznych.


Pracownicy Instytutu mają możliwość korzystania z publikacji naukowych za pośrednictwem Wirtualnej Biblioteki Nauki (www.wbn.edu.pl) na platformie ISI Web of Knowledge. Zapraszamy do korzystania z nich na serwerze wydawcy (http://isiknowledge.com). Użytkownicy mają dostęp do Journal Citation Report (JCR) który publikuje m.in. Journal Impact Factor (http://isiknowledge.com/jcr).
Dodatkowo użytkownicy mogą korzystać z  EndNote Web (www.myendnoteweb.com), umożliwiającego wyszukiwanie w bibliograficznych bazach danych i katalogach bibliotecznych, import przypisów z innych baz danych, organizację biblioteki przypisów i tworzenie bibliografii według najczęściej stosowanych formatów, jak również Researcher ID (www.researcherid.com) pozwalający na identyfikację autora, stworzenie publicznego profilu, utworzenie listy własnych prac naukowych, zarządzanie tą listą i dostęp do multidyscyplinarej społeczności naukowców.