• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Laboratorium Mikroskopii Fluorescencyjnej i Konfokalnej

Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Fluorescencyjnej dysponuje sprzętem umożliwiającym wykrywanie i obrazowanie cząsteczek fluorescencyjnych w preparatach mikroskopowych, w tym obserwacje przyżyciowe oraz obrazowanie konfokalne.

 

Aparatura badawcza:

 • Mikroskop konfokalny Nikon A1R (obiektywy 10x, 20x, 40x, 60x; kontrast Nomarskiego i kontrast Hoffmana, lasery 405 nm, 488 nm, 561 nm, 640 nm; skaner hybrydowy, skaner rezonansowy, lampa UV i filtry do epifluorescencji (DAPI, FITC, RFP), komora klimatyczna OKO lab)

 • Mikroskop stereoskopowy epifluorescencyjny Nikon SMZ 18, zoom 0.75-13.5x (18:1), lampa UV i filtry do epifluorescencji (DAPI, FITC, RFP)

 • Mikroskop epifluorescencyjny Nikon Optiphot 2 (obiektywy 10x, 20x, 40x, 60x, 100x, lampa UV i filtry do epifluorescencji (DAPI, FITC, RFP))

 • Mikroskopy wyposażone są w kamery cyfrowe do rejestracji obrazu i oprogramowanie NIS Elements do rejestracji i analizy obrazu