• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Dyrekcja

Dyrektor:

Prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka czł. korespondent PAN
e-mail: sekretariat@igbzpan.pl
tel. +48 22 736-70-00

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych:

dr hab. Artur Jóźwik
e-mail: aa.jozwik@igbzpan.pl
tel. +48 22 736-70-98

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych:

Dr inż. Cyprian Tomasik
e-mail: 
c.tomasik@igbzpan.pl
tel. +48 22 736-70-03

Sekretarz Naukowy
Dr Joanna Marchewka

e-mail: J.Marchewka@igbzpan.pl

Tel: +48 227367129, Mob.: +48 516503376