• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Samorząd doktorancki

Rok Akademicki 2019/2020

przewodnicząca:

 mgr Katarzyna Michniak  email: k.michniak@ighz.pl

wiceprzewodniczący:

mgr Rafał Mazgaj  email: r.mazgaj@ighz.pl

 

Przedstawiciel Doktorantów w Radzie Naukowej IGiHZ PAN:

mgr Rafał Mazgaj email: r.mazgaj@ighz.pl

 

Komisja Stypendialna:

mgr inż. Aneta Jaszczyk email: a.jaszczyk@ighz.pl

mgr Katarzyna Michniak email: k.michniak@ighz.pl

mgr Martyna Kozłowska 

 

Stypendialna Komisja Odwoławcza:

mgr Rafał Mazgaj email: r.mazgaj@ighz.pl

mgr Ajna Bihorac email:  a.bihorac@ighz.pl

mgr Effi Haque email: e.haque@ighz.pl