• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Zakład Biotechnologii i Nutrigenomiki

Osiągnięcia naukowe Zakładu Biotechnologii i Nutrigenomiki

Osiągnięcia uzyskiwane w ramach badań publikowane są w czasopismach o najwyższej randze naukowej począwszy od własnego tytułu Animal Science Papers and Reports poprzez Journal of Animal Science do Nature.