• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Zakład Genomiki i Bioróżnorodności

KADRA Zakładu Genomiki i Bioróżnorodności

p.o. Kierownika Zakładu

Prof. dr hab. Mariusz Pierzchałam.pierzchala@igbzpan.pl), tel. 22 736-70-28

Pracownicy naukowi

dr Ewa Polawska, e.polawska@ibzpan.pl

dr Magdalena Solkam.kawka@igbzpan.pl,

dr Paweł Urbański, p.urbanski@igbzpan.pl

dr  Magdalena Ogłuszka, m.ogłuszka@igbzpan.pl

Pracownicy techniczni

dr Barbara Gralak, b.gralak@igbzpan.pl