• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Dyrektor IGBZ PAN prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka członkiem korespondentem PAN

04.02.22

 

Pani prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka,  Dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

Członkiem korespondentem
Polskiej Akademii Nauk

i Członkiem Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych Polskiej Akademii Nauk

 

 

Z radością informujemy, że 2 lutego 2022 roku Prezes Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Jerzy Duszyński, członek rzeczywisty PAN, wręczył Pani prof. dr hab. Agnieszce Wierzbickiej nominację na członka krajowego Polskiej Akademii Nauk.

Pani prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka została wybrana członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk w głosowaniu tajnym w dniu 3 grudnia 2021 roku.

Członkowie Akademii są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne Akademii spośród uczonych, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem w środowisku naukowym oraz posiadają nieposzlakowaną opinię.

 

Miło nam także przekazać, że 1 lutego 2022 roku Prezes Akademii powołał Panią Profesor w skład Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych Akademii na kadencję 2019-2022.

Rada Dyrektorów Jednostek Naukowych Polskiej Akademii Nauk jest stałym organem doradczym Prezesa Akademii w sprawach dotyczących działalności jednostek naukowych Akademii.

Serdecznie gratulujemy!

 

Linki:

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 3 grudnia 2021 r.

w sprawie ważności wyboru członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk

https://bip.pan.pl/uchwala/854/uchwala-nr-6-2021

Decyzja Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 1 lutego 2022 r.

https://bip.pan.pl/decyzja/920/decyzja-nr-10-2022