• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Kierunki badań Zakładu Genomiki Eksperymentalnej

1. Udział bariery krew-mózg i układu opioidowego w patogenezie chorób neurologicznych;

2. Rola receptorów HMMR i układu opioidowego w regulacji ciśnienia tętniczego i patogenezie chorób sercowo-naczyniowych;

3. Zmiany genetyczne i fizjologiczne układu opioidowego i kanabinoidowego w przebiegu chorób zapalnych i nowotworów przewodu pokarmowego;

4. Analiza bioinformatyczna i molekularna ewolucji i funkcjonowania układu immunologicznego