• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Zebrania naukowe 2023

Zebrania nuakowe 2023

Tytuł

 

Godzina i data

Prowadzący

   Mechanizmy oddziaływania        środków przekazu i mediów społecznościowych na postrzeganie żywności i związane z nią zachowania (postawy) konsumenckie

 

 

23.06.2023 g. 12:00

 

dr. Szymon Sikorski, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

 Rola małych pęcherzyków             zewnątrzkomórkowych
w progresji nowotworów

 

30.06.2023 g. 10:30

 

Profesor Monika Pietrowska

Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach