• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Komisje

KOMISJA D/S ROZWOJU KADRY NAUKOWEJ:

prof. dr hab. Emilia Bagnicka - przewodnicząca
prof. dr hab. Mariusz Pierzchała - zastępca
prof. dr hab. Joanna Barłowska
prof. dr hab. Marek Świtoński
prof. dr hab. Tomasz Motyl
prof. dr hab. Marek Łukaszewicz
prof. dr hab. Paweł Lipiński

KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH:

prof. dr hab. Anna Charuta
prof. dr hab.
Tomasz Szwaczkowski
prof. dr hab. Grzegorz Zięba