• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Komisje

KOMISJA D/S ROZWOJU KADRY NAUKOWEJ:

 1. prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert – przewodnicząca 
 2. dr hab. Marlena Szalata 
 3. prof. dr hab. Anna Wójcik 
 4. dr hab. Michał Ławiński, prof. Instytutu 
 5. dr hab. Anna Piliszek – zastępca 
 6. prof. dr hab. Mariusz Pierzchała 
 7. prof. dr hab. Mariusz  Sacharczuk 

KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH:

 1. prof. dr hab. Mariusz Sacharczuk – przewodniczący 
 2. dr hab. Aleksandra Górecka-Bruzda, prof. Instytutu 
 3. dr hab. Joanna Marchewka