• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Rada Naukowa

Rada Naukowa Instytutu jest organem kolektywnym, którego głównym zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad działalnością naukową Instytutu, a w szczególności poziomem jego prac oraz rozwojem kadry naukowej. Do zakresu działań Rady należy, między innymi:

 • uchwalanie statutu Instytutu;
 • akceptowanie programów i planów badań naukowych;
 • zatwierdzanie sprawozdań z działalności Instytutu;
 • dokonywanie ocen kadry naukowej;
 • przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych;
 • wysuwanie wniosków o nadanie tytułu naukowego.

Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady - prof. dr hab. Ryszard Słomski.
Sekretarzem Rady jest  dr hab. Nina Strzałkowska.

Lista członków Rady Naukowej IGiBZ PAN w Jastrzębcu na kadencję 2019 – 2022:

 1. Prof. dr hab. Emilia Bagnicka
 2. Prof. dr hab. Joanna Barłowska
 3. Prof. dr hab. Anna Charuta
 4. Prof. dr hab. Robert Eckert
 5. Dr hab. Aleksandra Górecka-Bruzda
 6. Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska
 7. Prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk
 8. Dr hab. Artur Jóźwik
 9. Dr Grzegorz Juszczak
 10. Dr hab. Agnieszka Korwin-Kossakowska
 11. Prof. dr hab. Jan Kotwica
 12. Prof. dr hab. Zygmunt Kowalski
 13. Dr hab. Joanna Feder-Kubis
 14. Dr hab. Dorota Lewczuk
 15. Prof. dr hab. Paweł Lipiński
 16. Dr hab. Paweł Lisowski
 17. Prof. dr hab. Marek Łukaszewicz
 18. Dr Joanna Marchewka
 19. Mgr Rafał Mazgaj MSc
 20. Prof. dr hab. Tomasz Motyl
 21. Dr hab. Krzysztof Niemczuk
 22. Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak    
 23. Prof. dr hab. Mariusz Pierzchała
 24. Dr hab. Anna Piliszek
 25. Prof. dr hab. Zygmunt Reklewski
 26. Dr hab. Mariusz Sacharczuk
 27. Dr hab. Tomasz Sakowski
 28. Prof. dr hab. Aleksander Sieroń                                                              
 29. Prof. dr hab. Cezary Sławiński                                                  
 30. Prof. dr hab. Ryszard Słomski
 31. Prof. dr hab. Zdzisław Smorąg
 32. Dr hab. Nina Strzałkowska
 33. Dr hab. Rafał Starzyński
 34. Prof. dr hab. Małgorzata Szumacher
 35. Prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski
 36. Prof. dr hab. Marek Świtoński
 37. Prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka                  
 38. Prof. dr hab. Grzegorz Zięba
 39. Prof. dr hab. Jan F. Żmudziński