• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Animal Science Papers and Reports (IF= 1.078) uzyskało 100 PUNKTÓW!

02.12.21

Zgodnie z informacja zawartą w nowym  komunikacie MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630 i 2141) ogłasza się wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, stanowiący załącznik do komunikatu.

 

Pragniemy poinformować, że wydawane przez Instytut czasopismo

Animal Science Papers and Reports (IF= 1.078) uzyskało

100 PUNKTÓW.

w następujących dyscyplinach naukowych :

-inżynieria biomedyczna;

-nauki farmaceutyczne;

-nauki medyczne;

-technologia żywności i żywienia;

-weterynaria;

-zootechnika i rybactwo.