• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

wykrywanie mutacji genowych

W Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt wykonywane są badania z zakresu molekularnego podłoża podatności świń na stres (identyfikacja mutacji w genie RYR1). Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 227367071 lub e-mail a.kossakowska@ighz.pl