• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Zebrania Naukowe 2021

Zebrania naukowe 2021

Tytuł

Godzina i data

Prowadzący

Link do spotkania

Behaviour and welfare of free-ranging chickens

05.11.2021 g. 9:00

mgr Patryk Sztandarski

link

Wpływ długotrwałego podawania kortykosteronu na transkrypcję genów w hipokampie myszy

19.11.2021 g. 9:00

mgr Aneta Jaszczyk

link

Regeneration of transplanted ovarian tissue supported by mesenchymal stem cells after alkylating agents anti-cancer treatment performed in a rat model

17.12.2021 g. 9:00

dr Ewa Kautz

link

Zjawiska genomiczne, proteomiczne i epigenomiczne w zakażeniach gronkowcowych zachodzące w zdrowych ćwiartkach sąsiadujących z zakażonymi ćwiartkami wymienia krów mlecznych rasy holsztyńsko-fryzyjskiej

14.01.2022 g. 9:00

mgr Adriana Szprynca

link